Magma topp logo Til forsiden Econa

David Hoem (30) er siviløkonom fra NHH og har bakgrunn fra strategi- og forretningsutvikling i Posten Norge AS. For tiden jobber han med å initiere sosiale prosjekter i Guatemala og Sentral-Amerika der fokus er på alternativ anvendelse av mobilteknologi. Prosjektene er fundert i et samarbeid mellom Fredskorpset og det norske mobilselskapet Eurobate AS.

Fra bistand til business

magma1204_foreningsnytt_img_004magma1204_foreningsnytt_img_004

I Utenriksdepartementets brosjyre «Næringsliv skaper utvikling» kan man lese om økt tiltro til kombinasjonen forretningsvirksomhet og sosial utvikling. Endelig er det gått opp for norsk offentlig sektor at det finnes bedre måter å drive utviklingshjelp på enn å sende penger i posten.

De færreste siviløkonomer har blitt beskyldt for å være idealister. Det er likevel neppe skivebom å si at en god del av oss ønsker å bidra i kampen mot den fattigdom, sykdom og elendighet som finnes utenfor boblen vi har gitt navnet Norge. Det gleder derfor en siviløkonoms hjerte å lese at norske ambassader nå skal øke innsats og kompetanse for å bistå norske virksomheter i å etablere seg i utlandet. Ønsket om å hjelpe ligger kanskje ikke fremst i pannebrasken vår i en hverdag preget av EBITDA og ROI. Men også innen våre fagområder er bedrifters sosiale ansvar for lengst blitt et tema.

Gjør det du kan best

Vi kjenner alle moteordene trippel bunnlinje, sosialt entreprenørskap og CSR. Dessverre regjerer det, i beste fall, flerdimensjonale motiver for bedrifters samfunnsansvar. Dette manifesteres i fåfengte og lite effektive initiativ. Noen bedrifter kjøper geiter i Afrika fremfor julegaver til sine egne ansatte. Andre sponser idrettslag eller andre organisasjoner for å lette på samvittigheten. Begge deler er prisverdig på et vis, men lite bærekraftig på sikt.

Det som virkelig vil være til hjelp for verdenssamfunnet, er å utvikle robust og lønnsom forretningsvirksomhet også der det er fattigdom – bedrifter som skaper verdi ved å gjøre det de kan aller best, og gjøre det bra. Det er nettopp dette du som siviløkonom kan realisere som få andre. Det er jo dette du kan best av alt. Med de samme evnene du var så heldig å få muligheten til å tilegne deg, kan du gi tilbake til verden.

Hva med EBIT?

Men hva med EBITDA og ROI, spør du kanskje? Ta det med ro, ingen har sagt at sosialt ansvar betyr å ofre de måleparametere du har kjær. Det er helt greit å tjene penger og drive sosial utvikling samtidig. Du kan la deg selv tenke på to måter. Å etablere forretningsvirksomhet i utviklingsland er i seg selv å ta samfunnsansvar. Å bruke bedriftens produkter, teknologi eller kompetanse til å skape en positiv sosial effekt er å ta ytterligere samfunnsansvar. Gjør du det riktig, vil begge deler kunne forsterke bedriftens posisjon og lønnsomhet.

Om det norske markedet er mettet for produktet ditt, finnes det trolig markeder i vekst der ute. Er bedriften basert på utdatert teknologi, finnes det sikkert mange land der den samme teknologien er lite utbredt. Om kompetansen din ikke lenger strekker til i Norge, vil den sikkert fint kunne anvendes i mange andre hjørner av verden. Poenget er at om bedriften har skapt verdi her til lands, kan den helt sikkert skape verdi i resten av verden.

Sosial forretningsmodell

I tillegg til en ren etablering kan du vurdere om verdien forretningsmodellen din skaper, også kan være av sosial karakter. Ta eksempelet innholdstjenester på mobiltelefonen. I Guatemala har kun 16,5 prosent av befolkningen tilgang til Internett, men det finnes flere mobiltelefoner enn mennesker – ganske typisk for et utviklingsland. I stedet for bare dagens vits eller siste fotballresultater kan opplysning om seksualitet, familievold, ernæring, økonomi eller effektivt jordbruk sendes som tekstmeldinger – en måte å gi fattigere deler av befolkningen viktig og nyttig informasjon, informasjon som kan redusere vold og redde liv. Antakelsen som kanskje må utfordres noe, er at bedriftseiere alltid ønsker å maksimere profitten. Selv om vi lærte det på Handelshøyskolen, er det ikke alltid sannheten. Kanskje ok profitt er godt nok?

Du må tenke nytt

Det største hinderet er nok vår egen evne til å tenke at dette faktisk er mulig. De færreste av oss har noen gang vært i et u-land og sitter med medienes skremselsbilder av sykdom, vold og terror friskt i minnet. Vi tenker korrupsjon, svindel og bedrag. Jo da, det eksisterer, men det blir så altfor lett å slå fra seg ideen uten en gang å ha tenkt den, fordi vi glemmer at det vi ser på nyhetene, er det unormale.

Langsiktig og lønnsom forretningsvirksomhet fører med seg positive sosiale effekter der den er til stede. Flere arbeidsplasser og økte inntekter reduserer desperasjonen ekstrem fattigdom fører med seg. Fattigdom er grobunn for vold, kamp og krig. Å bekjempe fattigdom er å skape fred. Du som er siviløkonom, kan bidra med det du kan aller best. Du må bare åpne opp og tenke nytt.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS