Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Leif Håvar Kvande i Nard AS

Fra fishing cowboy til verdens eneste A i bærekraftig fiskeri

Røkke-selskap

– Siden vi høster av en naturressurs, er bærekraft premisset for vår forretning. Bærekraft er fullstendig integrert gjennom hele vår virksomhet, i både utvikling av ny forretning, investeringer og faktiske operasjoner, sier Aker BioMarines bærekraftdirektør Runa Haug Khoury.

figur

Nye lover: Det er viktig å sette seg inn i hvordan EUs nye regler for bærekraftige investeringer vil påvirke ens bedrift og bransje, sier Runa Haug Khoury. Foto: Aker BioMarine.

Runa Haug Khoury har jobbet i skjæringspunktet miljøvern og næringsliv siden 2005. Siviløkonomen har erfaring fra blant andre DNV GL og Pöyry. Til Aker BioMarine kom hun fra stillingen som leder for fagavdelingen i Bellona. Med andre ord, Haug Khoury både kan og er opptatt av bærekraft og grønn næringsutvikling.

Da er kanskje Aker BioMarine drømmearbeids­giveren. Ved oppstarten var målet å etablere verdens mest bærekraftige fiskeri.

– Klart vi også må forbedre oss. Vi har jo dieseldrevne båter i Antarktis som det vil kreve mye nytenking å omstille. Man må være ærlig om de slagsidene man har, og vise til planene man har for å bli bedre, sier Haug Khoury.

Biotekselskap bygget på krill

Aker BioMarine startet i 2006, i utgangspunktet som et fiskeriselskap og en av døtrene i Kjell Inge Røkkes Aker-konsern. Fra å være et oppstarts­selskap med fangst og produksjon av krill i fokus er Aker BioMarine blitt et biotekselskap fokusert på krillolje som ingrediens i en rekke produkter og egne merkevarer. Aker BioMarine eier hele verdikjeden, fra krillfangst til ferdigprosessert produkt.

– At vi eier hele verdikjeden, er et konkurranse­fortrinn fra et bærekraftperspektiv. Dette muliggjør effektive grep gjennom hele virksomheten. Vi jobber for å integrere bærekraft hele veien, fra hvordan fiske­båtene produseres, via datadreven innova­sjon i fiskeriet og optimalisering i fabrikkene, til produktene vi selger, fortsetter Haug Khoury.

Bærekraftfokuset gir en positiv effekt på bunnlinjen. De tre fiskebåtene er også fabrikkskip. Krillen tørkes og foredles ombord. Siden krill er cirka 70 prosent vann, unngår man å frakte mange tonn vann over lange avstander. Det gir lavere forbruk av diesel og betydelig reduksjon i CO2-utslippene. Med egen supplybåt som henter ferdig krillråstoff, er Aker BioMarine-båtene på krillbankene gjennom sesongen fra desember til september, i stedet for å bruke mesteparten av tiden på å gå fra Antarktis til Sør-Amerika og tilbake.

Krill er verdens største biomasse. Det er krill overalt, i alle hav, men bare i Antarktis stimer de sammen slik at den kan fanges. Globalt er det i år elleve båter som fisker krill. Aker BioMarine eier tre av dem, og de står for nesten 70 prosent av verdens krillfangst.

Aker BioMarine produserer blant annet krillolje, som er rik på Omega 3. Oljen brukes i kosttilskudd, mens krillmelet brukes i fôr til oppdrettsnæringen og i dyrefôr. I tillegg har Aker BioMarine lansert et eget Omega 3-produkt kalt Kori, som er å få kjøpt i store amerikanske dagligvarekjeder.

figur

Bærekraftig fiskeri: Aker BioMarine har tre av de totalt elleve båtene i verden som fisker etter krill, men står for 70 prosent av fangsten. Det gir konsernet en unik posisjon med hensyn til bærekraftig fiskeri. Foto: Aker BioMarine.

Fra fishing cowboy til A i bærekraft

Det er velkjent at Kjell Inge Røkkes rikdom stammer fra havet og bygger på intensivt fiske av pollock utenfor Alaska. I USA bygde Røkke opp fiskeindustrigiganten American Seafoods. Det er stilt mange spørsmål ved hvor bærekraftig det amerikanske pollock-fisket var og er, men ved etableringen av Aker BioMarine har bærekraft vært en rød tråd.

– Vi har tatt fire av FNs bærekraftsmål og bygd strategien vår rundt dem, forklarer administrerende direktør Matts Johansen i Aker BioMarine under en Nordnet-presentasjon for potensielle investorer.

De fire FN-målene er:

  • livet i havet
  • ansvarlig forbruk og produksjon
  • utrydde sult
  • god helse og livskvalitet

Haug Khoury oppsummerer kort hvordan Aker BioMarine adresserer de fire FN-målene: For sitt bærekraftige fiskeri har Aker BioMarine som eneste i verden fått A-merking av Sustainable Fisheries Partnership. Der FN definerer bærekraftig fiskeri til ti prosent årlig uttak, er kvoten for det antarktiske krillfiskeriet satt til én prosent årlig uttak i området der fiskeriet skjer. Bærekraft er en sentral føring ved alle større investeringer, som fiskebåter og fabrikker, og i valg av leverandører for transport. Krillmelet gir en mer effektiv sjømatproduksjon (man metter flere med mindre ressursbruk og lavere klimaavtrykk), og krilloljens Omega 3 bidrar til bedre folkehelse.

Bærekraft helt til topps

– Jeg jobber tett med øverste ledelse for å diskutere hvilket makrobilde vi beveger oss inn i, hvilke utviklingstrekk – alt fra reguleringer, investorkrav, disruptiv teknologi til bærekrafttrender i markedet – som Aker BioMarine vil påvirkes av, sier Haug Khoury

Hun forteller at Aker BioMarine har mange og tydelige bærekraftambassadører i egen organisasjon og flere som jobber praktisk med bærekraft på de ulike lokasjonene. I tillegg leder hun en liten avdeling som har mye kontakt med myndigheter, forskere, politikere og ideelle organisasjoner. Aker BioMarine kjører bevisst en linje med dialog med andre interessenter i Antarktis, inkludert de som jobber for å fremme verne­områder.

At vi har en tydelig bærekraftprofil, er gunstig for vår rekruttering. Vi ser at det er viktig, særlig for de unge som søker seg til oss, fortsetter Haug Khoury.

figur

Lærdom fra Bellona

– Hva er den viktigste lærdommen du tar med deg fra Bellona?

– Å jobbe langsiktig og tenke helhetlig og utradisjonelt om løsninger på tvers av sektorer. Og å anerkjenne kraften i næringslivet. Skal vi lykkes med å løse de store utfordringene verden står overfor, som klimaproblemer og ressursknapphet, må miljøløsninger på plass på et industrielt nivå, svarer bærekraft­direktøren.

Hun mener det har skjedd en vanvittig endring bare de siste fem årene rundt bærekraft, og viser blant annet til det nyopprettede Centre for Sustainable Business ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Jeg har gleden av å være tilbake på NHH og forelese om temaet av og til. Bærekraft er helt klart en del av makrobildet fremover. De bedriftene som ikke tar inn over seg dette, hvor ledelsen ikke har forståelse for dette, de vil gå på en smell. I dag gjennomsyrer bærekraft alle deler av samfunnet. Det engasjementet jeg ser hos de unge – det er ekte og gir veldig håp for fremtiden, sier Haug Khoury.

– Bærekraftdirektører vil på sikt bli overflødige. I stedet vil bærekraft bli en del av den komplemen­tære kompetansen til CEO-er og CFO-er og integrert i veldig mange andre roller. Det kan nok bli utfordrende for mange direktører, også bærekraft­direktørene.

figur

Håp: Det engasjementet jeg ser hos de unge i dag, gir et veldig håp for fremtiden. Foto: Leif Håvar Kvande.

Bærekraftige investeringer

Kanskje pengemarkedet også tenker mer bærekraftig? Da Aker BioMarine i sommer ble notert på lille Merkur Market på Oslo børs med en tegningskurs på 115,85 kroner, ble virksomheten verdsatt til 10,15 milliarder kroner. Det er elleve ganger forventet EBITDA for 2020.

Aker BioMarine omsatte for 246 millioner dollar i 2019, tilsvarende 2,2 milliarder kroner. Omsetningen er en dobling fra 2017.

– Hvordan vil dere balansere børsens krav til kvartalsvis lønnsomhet og vekst opp mot den langsiktigheten bærekraft krever?

– Det er et viktig spørsmål. Endringene som kommer i finanssektoren og kapitalmarkedene med EUs grønne taksonomi, håper og tror jeg vil påvirke dette misforholdet. Taksonomien vil vri europeiske kapitalstrømmer i grønnere retning i et helt nytt omfang. Som følge av dette tror jeg også at investorenes dynamikk gradvis vil endres og premiere langsiktighet også for børsselskapene, svarer Haug Khoury.

Runa Haug Khourys tre viktigste råd

1 Eierskapet til bærekraft må være forankret både i toppledelsen og i linjene slik at det blir et reelt premiss i investeringsbeslutninger, utvikling av ny forretning og operasjonell drift. En toppledelse anno 2020 bør se sin egen rolle som noe større enn å bare tjene penger. Bedriftens rolle i samfunnet har endret seg mye det siste tiåret, vi ser særlig nye forventninger fra yngre mennesker.

2 Det er utrolig viktig å bygge opp gode ambassadører som har eierskap til bærekraft og jobber praktisk med dette ute i linjen. Sett tydelige 2030-mål for reduksjon på viktige områder, som CO2-utslipp, og involver de ansatte i prosessen. Slik får de både eierskap og noe konkret som tynger vektskåla når interne business case konkurrerer om budsjettmidler. Glem ikke mulighetene som ligger i ny forretningsutvikling!

3 Begynn å sette deg inn i hvordan EUs taksonomi for bærekraftige investeringer vil påvirke din egen bedrift. Taksonomien etablerer detaljerte, sektorvise krav som skal implementeres som faktiske lover i perioden 2021–22. Dette er en ganske revolusjonerende utvikling og vil de neste årene få svært store konsekvenser for mange norske selskaper.

Økonomen som endringsagent – en serie om hvordan økonomer bidrar til en mer bærekraftig verden

I denne serien møter vi økonomer i små og mellom­store virksomheter over hele landet som gjør en forskjell for klima, miljø og bærekraft. Som bidrar til en mer bærekraftig verden. Som forteller hvordan de har påvirket bedriften slik at den har gått fra å være lønnsom til å bli bærekraftlønnsom. Har du tips til hvem som bør intervjues? Send en e-post til kommunikasjonsansvarlig Gry Ljøterud i Econa på gry@econa.no


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS