Magma topp logo Til forsiden Econa

Charlotte Hartvigsen Lem er redaktør i Magma.

Fra praksis til teori

Konseptet Beyond Budgeting, som i hovedsak er en samlebetegnelse på styringssystem som er mer fleksible enn de tradisjonelle økonomiske styringssystemene, springer ut fra praktisk ledelse. Beyond Budgeting-bevegelsen startet som et «grasrotopprør» i bedrifter både i Europa og USA. Fra bedriftshverdagen har tankesettet spredt seg til konsulentbransjen, og i stadig større grad er strømningene fra praksis blitt tema for forskerne i akademia.

De forsøker å forstå - både beveggrunnene til hva som skjer, men ikke minst - effektene av å gjøre ting på en nyskapende måte.

Beyond Budgeting-tankene er imidlertid ikke et gospel som forkaster all tidligere teori, og lover sukkerspinn og ballonger til alle på arbeidspassen. Målet er ikke fullt anarki. Målet er fortsatt økonomisk styring, men styring der man bruker verktøy som gir større fleksibilitet, som tar hensyn til at mange bedrifter er stadig mer kunnskapsintensive, globale og at endringstakten er høy.

Gode systemer frigjør tid til å drive virksomheten videre. Ineffektive systemer sluker etter hvert så mye ressurser at de vokser i egenskap av seg selv, og kveler kjernevirksomheten. Men det som er en god løsning for én, blir et mangelfullt og dårlig system for en annen bedrift. Hva tankesettet bak Beyond budgeting imidlertid bidrar til, er å utfordre både praktikere og forskere til å stille grunnleggende spørsmål om hvorfor vi bruker tiden som vi gjør. Leser styret alle disse rapportene? Blir medarbeiderne motiverte av disse statistikkene? Blir budsjettene laget med klipp- og lim-funksjoner i et Excel-ark, og ender opp selvoppfyllende profetier, som begrenser de vekstmulighetene man har? I nettopp vår bedrift, kan svaret være å beholde budsjettene, men tenke helt nytt i måten vi bygger dem opp på? Et budsjett med færre ressursgrupper og mindre nedbryting på enheter i budsjettet vil gjøre budsjettarbeidet mindre tidkrevende, og frigjøre ressurser til annet styringsarbeid

Ett av forskningsprogrammene som undersøker hva som er skjer når tradisjonelle budsjetter forkastes til fordel for nye arbeidsmetoder, er forskningsprogrammet «Beyond Budgeting», som drives i NHH-miljøet. Programmet er finansiert av Statoil, som er ett av de selskapene som har kommet langt i å forsøke å lage et dynamisk styringssystem som passer for nettopp dem.

For alle som nå i høst skal starte på et studieløp i økonomi kan det føles som stor grad av enveiskommunikasjon, der det handler om å tilegne seg mest mulig teori. Men både forskerne og de næringslivaktørene som deltar i forskningsprogrammet fremhever at en viktig del av forskningsprosjektet er den toveis-dialogen som skjer mellom teori og praksis.

I teorien er det ingen forskjell på teori og praksis. Praksis viser at slik er det bare i teorien.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS