Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Fra Sivil√łkonomene til Econa

– Det har vært lang og spennende prosess vi nå har gjennomgått og det er med stor glede vi nå kan lansere Econa. Den nye profilen er en viktig milepæl for foreningen. Econa skal stå for en mer inkluderende forening og vi skal være en mer slagkraftig og relevant forening som ivaretar interessene til økonomer med høyre utdanning.

Det sier Anita Roarsen, administrerende direktør i Econa. Siviløkonomene er på vei inn i en ny epoke. Den 4. november bytter foreningen navn, profil og strategisk plattform. Fra denne dagen er Econa det nye navnet på Norges største interesseorganisasjon for alle med høyere utdanning innen økonomi og administrasjon.

Det er flere årsaker til den gjennomgripende endringen foreningen står ovenfor; En årsak er ønsket om å imøtekomme våre medlemmers interesser på en enda bedre måte enn i dag. En annen årsak er resultatet av Kvalitetsreformen av 2003, som har medført at siviløkonomtittelen har gått fra å være en hovedtittel til å bli sidetittel for landets vordende siviløkonomer. Viktig er det imidlertid å understreke at man tross nytt navn og ny grafisk profil, fortsatt ønsker å være den foretrukne organisasjon for økonomer med høyere utdannelse. De gode medlemstilbudene vil bestå og flere nye vil bli lansert.

Hvorfor bytte profil?

Den siste siviløkonomen ble utdannet i 2006 og samtidig startet en intern diskusjon knyttet til fremtidig navn på organisasjonen. I 2007 ble det gjennomført en omfattende medlems- og markedsundersøkelse som ble brukt til å evaluere den strategiske plattformen. Konklusjonen var at navnet Siviløkonomene kunne virke begrensende i markedsføringen av foreningen. Nye, potensielle medlemmer av foreningen som har mastergrad innenfor ulike økonomiske, administrative og ledelsesfag, identifiserer seg ikke først og fremst med den tidligere hovedtittelen siviløkonom. Det ble på bakgrunn av dette fremmet et ønske om en navnendringsprosess.

Econa

Prosessen med å finne et nytt navn på foreningen startet med innhenting av navneforslag. Tillitsvalgte, lokalavdelingene, styret, administrasjonen, studentgrupper og samarbeidspartnere ble invitert til å komme med forlag. Etter en omfattende prosess havnet tilslutt valget på Econa. Econa tar utgangspunkt i det latinske ordet «economia» og det engelske og mer internasjonale «economy». Det var viktig at forenings nye navn ble knyttet opp til ordet «økonomi» som selvfølgelig er knyttet tett opp til vår misjon, visjon og kjerneverdier.

Hvem er vi nå?

Econa skal arbeide for økt betydning av økonomifaget og økonomers rolle i samfunnet. Econa skal tale medlemmers sak i media samtidig som det er viktig å ivareta og styrke medlemmers økonomiske og karrieremessige interesser gjennom våre medlemstilbud. Videre skal Econa skape, utvikle og vedlikeholde nettverk som styrker økonomers faglige, personlige og samfunnsmessige engasjement. En av våre viktigste oppgaver er å kvalitetssikre utdanningsinstitusjoner som utdanner økonomer og styrke medlemmers kompetanse. Econa arbeider hardt for å bli en sterkere forening som er tydeligere og mer slagkraftig. Slik vil vi fremstå som en mer relevant partner for siviløkonomer og andre med høyere økonomisk utdannelse.

Anita Roarsen, administrerende direktør i Econa


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS