Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Leif Håvar Kvande

Fra søppelkjøring til verditransport

Erik Osmundsen er på god vei til å endre Norsk Gjenvinning til et bærekraftig konsern som reduserer avfallsmengden og CO2-utslippene i Norge. Men han har høyere ambisjoner: å omdanne søppel til løsningen på fremtidens ressursproblem – i Norge, Norden og globalt.

Jeg kunne virkelig ikke tenkt meg å være noe annet sted enn akkurat her, sier konsernsjef Erik Osmundsen i Norsk Gjenvinning.

figurfigur

Nå resirkulerer Norsk Gjenvinning halvparten av alle gipsplater som tidligere havnet på deponi, og sparer miljø og forurensning tvers gjennom Europa. Foto: Norsk Gjenvinning.

Siviløkonomen overtok sjefsstolen i Norges største avfallskonsern i 2012 og startet med en solid ryddeøkt:

– Jeg oppdaget at det var en lang vei å gå før bransjen levde opp til festtalene om bærekraft, miljø og forsvarlig avfallshåndtering. Jeg ble overrasket over hvor kort bransjen var kommet på å ta ansvar og etterleve lover og regler.

Osmundsen har hatt lederstillinger i flere bransjer, blant annet i telekom. I dag leder han et konsern med åtte forskjellige forretningsområder som til sammen omsetter for 5,5 milliarder kroner og har et EBITDA-resultat på 340 millioner i 2019. Totalt er det over 1 700 medarbeidere på lønningslisten. Konsernet har røtter tilbake til 1926, da Adolf Jahr startet opp en liten skraphandel i Oslo. I dag eies konsernet av Summa Equity.

– Konsernet har gått fra å være en innsamler av avfall til å bli en produsent av resirkulerte råvarer. Nå er vi i ferd med å bli en kunnskapsbedrift, og vi er et lokomotiv i norsk sirkulærøkonomi. Vi er mellommannen som har kunnskap om avfallet som oppstår, og beste håndtering av dette, samt hvordan vi skal produsere en resirkulert råvare og transportere den slik at vi best mulig utnytter råvarens verdi og sikrer mest mulig bærekraftig og lønnsom gjenvinning. Når vi setter sammen denne kunnskapen, øker gjenvinningsgraden. Vi blir mer bærekraftige, verdikjeden vi går inn i, blir mer bærekraftig, og samfunnet blir mer bærekraftig, fortsetter Norsk Gjenvinning-sjefen.

figur

Erik Osmundsen føler han er på akkurat rett sted som konsernsjef i Norsk Gjenvinning. Foto: Norsk Gjenvinning.

Avfall er løsningen

Første skritt på veien til å gjøre Norsk Gjenvinning mer bærekraftig og ansvarlig, var å få med eiere og styret på denne nye kursen. Osmundsen forankret endringen i konsernledelsen:

– Jeg fikk ryggdekning og støtte fra eierne. Mandatet var å gjennomføre en kraftig helomvending for å «bli så bærekraftige som mulig og samtidig bli mer lønnsomme».

Samtidig startet ledergruppen med å lage ny visjon, som i dag lyder «Avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem», og besluttet de førende verdiene for konsernet, som er «Kremmerskap, ansvarlighet, proaktivitet og lagånd».

– Jeg samlet lederne hjemme hos meg, og med kjøkkenveggen full av gule lapper laget vi vår nye visjon. Vi ble enige om noe vi alle brant for som var forankret i hjertet. Skal man endre noe fra A til Å, nytter det ikke med pisken. Det må være resultat av positive virkemidler, og ledelsen må gå foran som gode rollemodeller og virkelig mene det de sier, understreker Osmundsen.

figur

Kutter transport, forurensning og søppelmengde

Osmundsen gir et eksempel på hvordan de sikrer både lønnsomhet og bærekraft:

– Vi starter ikke med søpla. Vi starter med dem som trenger råvaren, forklarer Osmundsen.

Han forteller om hvordan Norsk Gjenvinning resirkulerer gipsplater. Man må først skjønne behovet til kjøperne av gipsråvaren, og hvem som setter premissene i verdikjeden. Det dreier seg ikke bare om pris. Kvaliteten må være riktig, og man må levere rett produkt på rett sted til rett tid.

Gipsplatene vi har på veggene rundt oss, kommer normalt fra en lang og forurensende verdikjede som omfatter dagbrudd i Spania, tyske kullkraftverk og laste­bil­transport gjennom hele Europa før gipsen ankommer fabrikker i Norge som lager gipsplater. Når hus pusses opp eller rives, har normalen vært at gipsen havner på deponi hvor de syder av svovel.

– Hele verdikjeden er bare svineri. Verdikjeden er et kroneksempel på unødvendig forurensning og bortkastede råvarer, og det ville vi gjøre noe med, fortsetter Osmundsen.

Han forteller at Norsk Gjenvinning fant teknologi som omdanner gamle gipsplater til ren nok råvare til å tas inn i gipsproduksjonen på nytt. De analyserte verdikjeden og fant at det er eiendomsutviklerne som setter premissene. Så bygde de en ny gipsfabrikk i Holmestrand.

– I dag jobber vi med gipsprodusenter som Norgips og OBOS og Entra, som krever en viss andel resirkulert gips i nye bygg. Vi har tatt halvparten av gipsen ut av norske deponier, sier Osmundsen.

Vindusruter, papir, gjenvunnet plast, keramikk, porselen med mer får også en tilsvarende sirkulær og bærekraftig verdikjede hos Norsk Gjenvinning.

Økonomen som endringsagent – en serie om hvordan økonomer bidrar til en mer bærekraftig verden

I denne serien møter vi økonomer i små og mellom­store virksomheter over hele landet som gjør en forskjell for klima, miljø og bærekraft. Som bidrar til en mer bærekraftig verden. Som forteller hvordan de har påvirket bedriften slik at den har gått fra å være lønnsom til å bli bærekraftslønnsom. Har du tips til hvem som bør intervjues? Send en e-post til kommunikasjons­ansvarlig Gry Ljøterud i Econa på gry@econa.no

Norsk Gjenvinnings tre viktigste erfaringer

  • En fundamental endring mot en bærekraftig strategi starter med reell overbevisning og solid forankring hos ledelsen, styret og eierne. Vi satte ikke bort arbeidet med å lage ny visjon og nye verdier i Norsk Gjenvinning. Den prosessen eide vi selv, da ble det vårt!
  • Å få med seg våre medarbeidere på endringsreisen skjer ikke ved å bruke pisken, men gjennom involvering og positive virkemidler. Vi bygger kultur gjennom gode rollemodeller, ved å skape meningsfylt arbeid og være tydelig på hva som er målet. Da har man et kompass å styre etter.
  • Å etablere en diversifisert ledergruppe var viktig for å skape fornyelse og kraft. Vi trengte tradisjons­bærere og bransjekunnskap, men vel så viktig var det å få inn ledere som endrer på «slik har vi alltid gjort det», og å sikre tilførsel av ny kompetanse fra andre bransjer og virksomheter.

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS