Magma topp logo Til forsiden Econa

Tobias Wichstrøm Munter

Hanna Sommerstad

Fra todelt til tredelt økonomi

figur

Fra todelt til tredelt økonomi

Vårkonferansen 2013 gikk av stabelen på NHH tirsdag 28. mai. Målet var å fremheve Norges tredelte økonomi. En rekke beslutningstakere fra næringsliv og politikk var blant deltakerne.

– Vårkonferansen betyr mye for NHH, og jeg håper den betyr mye for dere også, sa Rektor Jan I. Haaland, som åpnet konferansen for siste gang. Neste år vil nyvalgt rektor, Frøystein Gjesdal, stå for introduksjonen.

Hoveddiskusjonen under konferansen omhandlet sparing i forhold til bruk av oljeinntekter, utfordringer for konkurranseforhold og risikovilje, og evne til å overføre erfaring og kompetanse mellom næringer innenfor den norske økonomien.

Konsekvensene av å ha for mye

Først ut på talerstolen var Anthony J. Venables, professor ved University of Oxford og direktør for The Oxford Center for the Analysis of Resource Rich Economies. Venables snakket om ressursøkonomier og forvaltning av rikdom fra naturressurser, i sitt foredrag med tittelen «The mixed blessings of abundance».

Hans hovedfokus lå ikke på Norge, men heller på utviklingsland og hvordan de kunne dra lærdom fra vellykkede ressursøkonomier.

– Målet i et ressurssterkt utviklingsland er å forvandle naturressurser til en bærekraftig strøm av inntekt og sysselsetting. Her er det flere trinn du må klare å gjennomføre plettfritt, så dette er vanskelig. Håndterer du ett steg feil, mislykkes hele prosessen, sa Venables.

Lære av Norge og Chile

Han påpekte at de klassiske korrelasjonene viser at land som er rike på naturressurser, ofte er fattige.

– Dette er ikke nødvendigvis feil, men informasjonsgrunnlaget er utdatert. Det er derfor mye mer interessant og se på case-studier, fortsatte Oxford-professoren.

I foredraget tok han opp hvilke steg en økonomi under utvikling må ta hensyn til når de skal forvalte og bruke naturressurser, samt vanlige fallgruver og feil.

– Det finnes muligheter for transformativ endring, så lenge det offentlige tar hensyn til økonomi og politikk og passer på å styre forventinger, konkluderte han.

– Vi må lære av suksesshistorier som Norge og Chile, men tilpasse virkemidlene til lokale forhold, avsluttet Venables.

I pose og sekk?

Blant de andre innlederne var NHH-professor Karen Modesta Olsen, som stilte spørsmålet: Den nordiske modellen: Supermodell eller trygdebeist?

Hun forklarte at den nordiske modellen kjennetegnes av generøse velferdsordninger, små lønnsforskjeller, høy deltagelse og samarbeid mellom fagforeninger og arbeidsgivere.

– De nordiske landene scorer høyt på effektivitet, innovasjon og kreativitet. Parallelt er mange bekymret for eksempel høyt sykefravær i Norge, sa hun.

– Er dette en pris vi må betale ved modellen, eller lar det seg gjøre å få både i pose og sekk – altså både gode velferdsordninger og lavere sykefravær? spurte Modesta Olsen, som konkluderte med at svaret på det siste antagelig er nei.

– En innstramming av sykefraværsordningen vil antagelig ramme de som vasker kontorene mer enn de som sitter i dem, noe som vil føre til større ulikhet. Den norske sykefraværsordningen er altså sentral for likhetspolitikken som den nordiske modellen er tuftet på, sa hun.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS