Magma topp logo Til forsiden Econa

Frank Asche

Frank Asche er professor ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han har hovedfag i samfunnsøkonomi (cand. polit.) fra Universitetet i Bergen og dr.oecon. fra NHH. Asche forsker på produktivitet, innovasjon, markedsetterspørsel og verdikjedeorganisering, med fokus på sjømat- og energisektoren. Han er knyttet til Centre for Innovation Research ved UiS/IRIS.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS