Magma topp logo Til forsiden Econa

Frank Elter

Frank Elter har en doktorgrad i strategi og organisasjon fra Handelshøyskolen BI. Han er Vice President i ledergruppen i Telenor Research, og han har ansvar for Telenors forskningsstrategi. I tillegg forsker han på problemstillinger innen internasjonalisering og integrering.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS