Magma topp logo Til forsiden Econa

Fredny Bade

Fredny Bade er partner i Advokatfirmaet SteenstrupStordrange DA hvor hun er leder for IT-, Telekommunikasjons- og Immaterialrettsavdelingen. Hun har tidligere vært rådgiver og avdelingsdirektør i Patentstyret og har deretter arbeidet som advokat i 13 år
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS