Magma topp logo Til forsiden Econa

Tor W. Andreassen, leder Econas fagutvalg, leder Center for Service Innovation (CSI) og professor i innovasjon ved NHH

Fremtidens økonom

Blåruss er en merkelapp som ofte henges på en økonom. Jeg tror ikke det er ment som et kompliment. Bildet som kommer til meg, er en lettbent økonomiutdannet gutt eller jente som leker butikk med andres penger til egen nytte. Vi verken kan eller skal benekte for at slike personer og situasjoner har eksistert gjennom tidene. Det er nok å tenke på Enron og Worldcom. At Hollywood har fulgt opp med filmer som for eksempel Wall Street eller The Wolf of Wall Street underbygger dette bildet. «Heltene» i denne verden er ofte finansakrobater som gjør en kule på børsen, kjøper selskaper eller stripper selskaper for verdier. Men verden krever noe mer.

I tråd med samfunnsnormene har det vokst frem et annet syn på økonomer hvor fokuset er mer på etikk, bærekraft og samfunnsnytte enn bare på profittmaksimering. I dag snakker stadig flere om trippel bunnlinje, som knyttes til tre P-er:

  • People: den sosiale bunnlinjen
  • Planet: den miljømessige bunnlinjen
  • Profit: den økonomiske bunnlinjen

Profitt er viktig, men ikke det eneste. Viktigheten av trippel bunnlinje fremkommer i FNs 17 bærekraftsmål, som bedrifter i langt større grad enn før må levere på. Som et svar på dette forsker ledende handelshøyskoler i dag på forretningsmodeller og innovasjon innenfor rammene av det som kalles den sirkulære økonomien.

Kort går dette ut på at ansvarlige ledere skaper og utvikler verdier på en måte som er bærekraftig på lang sikt. Det ville være uansvarlig av for eksempel Procter & Gamble, som blant annet lager hårsjampo, å ikke engasjere seg i vannmangelen i verden. På samme måte ville det være uansvarlig av Levis å lage bomullbaserte bukser uten å tenke på hvor mye vann som går med i prosessen frem til ferdig bukse. Det ville også være uansvarlig for begge å ikke tenke på hvordan oppbrukte produkter kan inngå som råvarer i neste produksjon. Både samfunnsansvar og sirkulær økonomi vil i større grad inngå i fremtidens økonoms repertoar.

Et annet element i forretningsmodellinnovasjon eller innovasjon i markedstilbudet er betydningen av teknologi for å skape verdier for kundene. Nye virksomheter som for eksempel Airbnb og Nabobil.no utfordrer overnattingsindustrien og bilbransjen ved at de gjennom teknologi effektivt kobler dem som kan tilby ledige rom eller biler, med dem som har behov for det samme. Dette er et vesentlig brudd med den tradisjonelle tilnærmingen hvor selskaper måtte eie hoteller eller biler for å kunne tilby dem til poten­sielle kjøpere. Når de i tillegg kan gjøre dette med lavere transaksjonskostnader og høyere kundetilførte verdier, må de etablerte tenke gjennom hva de skal gjøre. Verdiskaping ved hjelp av teknologi vil i større grad inngå i repertoaret til fremtidens økonom.

Et tredje element som tilsier at vi står overfor en ny type økonom, er fremveksten av kunstig intelligens, som for økonomer med spesialisering i regnskap, revisjon eller finans vil bety redusert etterspørsel. Teknologien kan ta over mange av oppgavene og enten frigjøre tid til annet analytisk arbeid eller i verste fall gjøre økonomen overflødig. Dette tilsier at utdanningsinstitusjonene må innovere i sin utdanningsprofil, og at økonomen må innovere i sin profil og kunnskapsbase. Det er interessant å legge merke til at de ledende handelshøyskolene i dag tilbyr masterprofiler innen innovasjon og entreprenørskap eller ny forretningsutvikling.

Oppsummert er situasjonen at mens teknologer bidrar i å utvikle sirkulære produkter, kan økonomene bidra i forretningsmodellutviklingen og markedsføringen av slike produkter. Mens teknologene utvikler kunstig intelligens og de avanserte algoritmene, kan økonomene arbeide med å bruke disse til verdiskaping i organisasjonene og for kundene. Den økonomen som vokser frem, er den verdiskapende økonomen som sammen med teknologer kan skape og utvikle bærekraftige virksomheter som kan skaleres og dermed ansette flere mennesker.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS