Magma topp logo Til forsiden Econa

Frode Nyeng

Frode Nyeng er utdannet siviløkonom ved Høgskolen i Bodø i 1993 og ble i 1996 cand.philol. i filosofi ved NTNU. Han har siden da vært ansatt ved Trondheim økonomiske høgskole (TØH) og arbeidet i grensesnittet mellom økonomi og filosofi med særlig fokus innen etikk, forbrukeradferd og metodefag.

Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS