Magma topp logo Til forsiden Econa

Geir Grundvåg Ottesen

Geir Grundvåg Ottesen er dr.scient. fra Norges Fiskerihøgskole. Han er seniorforsker ved Fiskeriforskning, hvor han særlig jobber med markedstilpasning og læring hos bedrifter i nye og turbulente industrier.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS