Magma topp logo Til forsiden Econa

Gillian Warner-Søderholm

Gillian Warner-Søderholm er lektor og forsker ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk ved Handelshøyskolen BI. Hun har undervist i tverrkulturkommunikasjon ved BI i 12 år, og hennes forskning er primært innenfor kulturforståelse og kommunikasjon.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS