Magma topp logo Til forsiden Econa

Gisle Solvoll

Gisle Solvoll er forskningsleder ved Handelshøgskolen i Bodø, Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi, Universitetet i Nordland. Han jobber primært med økonomiske analyser innenfor fagområdene transportøkonomi og logistikk.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS