Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1404_aktuelt-10_img_013

magma1404_aktuelt-10_img_014

magma@fagbokforlaget.no

Gjør verden mindre og Norge større

I UTGIVENDE STUND besettes 5532 norske studieplasser innen økonomi og administrasjon av ferske studenter, som skal ta fatt på enten et bachelor- eller et masterløp. Nærmere 16000 søkte på de samme plassene, og på de mest populære studiestedene gikk snittkarakterene for førsteopptaket opp, fra det som allerede var høye karakternivåer.

De er altså både flinke, og tydelig motiverte, studentene som fyller opp plassene bak oss i faget vårt.

Undersøkelser viser også at de i stor grad er fornøyde med studieløpet. En stor studentundersøkelse, som Econa gjorde blant fjorårets kull, konkluderer med at de som studerer økonomisk-administrative fag generelt er fornøyde. Likevel svarer studentene at følelsen av opplevd undervisningskvalitet varierer. Lærestedene scorer til dels ujevnt på spørsmål om kvalitet på forelesninger, kollokvier og totalopplevelsen av studiestedet. Det er rom for forbedringer på de ulike institusjonene.

Kanskje det er noe av forklaringer på at stadig flere velger å ta et semester av studieløpet ved et utenlandsk studiested. Det er en positiv utvikling.

Det har blitt stadig enklere å få en utvekslingsavtale. Langt de fleste skolene i Norge har gode utvekslingsavtaler med skoler i utlandet, og mulighetene for en periode ute er mange.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen ute. Det faglige utbyttet er selvsagt et viktig kriterium. Et annet viktig moment er språkkunnskap – både det lokale språket, og økt kunnskap i engelsk. Gode språkkunnskaper er etterspurt i dagens globale samfunn, også for kandidater som ikke studerer humanistiske fag. Og selv om mange allerede har store deler av pensum på engelsk hjemme, vil de aller fleste øke sin språklige kompetanse – både i engelsk og i et tredjespråk, ved et utenlandsopphold.

Et siste, og viktig poeng, er det nære møtet med andre kulturer. Uansett hvor bereist og internasjonal man føler seg, er det noe med det hverdagslige livet i et annet land som skaper økt kultursensitivtet. Det er en viktig kompetanse, ikke bare i studielivet, men også senere i arbeidslivet.

For tiden er familien og jeg bosatt i utlandet. Vi ser allerede at med litt distanse til det hjemlige, ser barna på Norge med nye øyne, samtidig som resten av verden kommer nærmere. Slike erfaringer er minst like verdifulle som det faglige de tar med seg etter et semester ute.

Måtte mange av de studentene som nå tar fatt på sitt studieløp finne rom for en periode med utveksling, og således gjøre Norge større og verden mindre.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS