Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1603_forening-30_img_028

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Gledelig Ăžkning i avgangsalder

I april kom SSB med en oppdatert analyse av yrkesaktiviteten blant eldre etter pensjonsreformen i 2011. Hovedkonklusjonen er klar: Folk i 60-årene står lenger i jobb, og mange kombinerer arbeid og pensjon. Effekten gjelder primært i private bedrifter, noe som tyder på at pensjonsreformen faktisk er en viktig drivkraft siden denne bare ble gjennomført i privat sektor.

Utviklingen SSB nå dokumenterer, er gledelig og svært viktig for å opprettholde bærekraften i fremtidens velferdsstat. For en økonomorganisasjon er det jo også tilfredsstillende å se at økonomiske insentiver faktisk virker: Belønn folk for å stå lenger i jobb, og de står lenger i jobb. Før sommeren får vi se om dette også gjelder arbeidsgiversiden. Masterstudentene Marthe Lien og Monika Taraldset mottok i år Econas masterstipend, og de ser på hvordan økonomiske insentiver virker på etterspørselssiden når det gjelder å ansette 60-åringer.

I fjor bidro Econa til å sette dette spørsmålet på dagsordenen, og vi høstet debatt da vi spurte om enkelte av særgodene for eldre arbeidstakere kan virke mot sin hensikt, ved at de gjør denne arbeidskraften mindre attraktiv for arbeidsgiverne. Selv om avgangsalderen nå viser en gledelig økning, betyr det ikke at vi bekymret oss unødvendig i fjor. Ut fra Econas undersøkelser mener de fra 40 år og oppover at alderen påvirker negativt om man vil skifte jobb.

For det første: Vårt hovedpoeng i fjor var at det kreves to parter for å skape et arbeidsforhold. Tall fra NAV viser at antallet eldre som melder seg arbeidsledige, også øker mye mer enn for noen annen aldersgruppe. Det er altså ikke alle eldre med arbeidslyst som slipper til. Dette er nok et spesielt problem for dem som på grunn av den økonomiske nedturen må skifte jobb.figur

For det andre: Utviklingen mot høyere avgangsalder skjer primært i privat sektor. Det er all grunn til å tro at det har å gjøre med at mange arbeidstakere i privat sektor enkelt kan kombinere lønn og pensjon. I offentlig sektor er dette verre. Her må du fortsatt i større grad velge mellom jobb og pensjon. Også offentlig ansatte må få mulighet til å kombinere jobb og pensjon.

For det tredje: Gladnyheten om at vi lever lenger, fortsetter med uforminsket styrke. Derfor er økt avgangsalder ikke bare hyggelig, det er helt nødvendig for at ikke skattetrykket på våre barn i fremtiden skal bli uholdbart høyt.

Oppsummert: Det er svært gledelig at flere ressurssterke og vitale eldre nå bidrar i arbeidslivet. Vi må likevel ikke lene oss tilbake og tro at jobben er gjort. Vi må ikke glemme de stadig flere eldre som nå ønske å jobbe, men i stedet trekker kølapp hos NAV eller blir tvunget til å pensjonere seg. Vi må tørre å tenke nytt for å få til en smidig løsning for alle.

 


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS