Magma topp logo Til forsiden Econa

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

God lønnsutvikling

For få dager siden fikk dere vite hva medlemmenes lønn er i år. Dette er et av medlemstilbudene vi er mest stolte av, og svært få organisasjoner har tilsvarende grundig og omfattende lønnsstatistikk som den Econa har. I over 70 år har vi spurt medlemmene om deres inntekt. Og høyt utdannede økonomer og siviløkonomer har hatt en fantastisk utvikling, både lønns- og karrieremessig. I 1959 var det 594 som svarte på undersøkelsen. En toppstilling innen administrasjon i Oslo lå da på 46 213 i årslønn, mens den i landkommunene var på 35 970 kroner. En toppstilling innen samme bransje ligger i dag på 1 450 000 i Oslo.

Lønnsstatistikken for i år, der 6 991 medlemmer har svart, viser helt andre tall og gir gode nyheter for landets økonomer. Økt startlønn, høy lønnsvekst og rask vei til lederstillinger gjør det attraktivt å velge høyere økonomiutdannelse. Imidlertid er det fremdeles et stort gap mellom offentlig og privat sektor når det gjelder lønn og avansemuligheter.

Nyutdannede masterutdannede økonomer i privat sektor har fått et lønnshopp på nesten 45 000 (drøye ti prosent) sammenlignet med i fjor. I privat sektor er begynnerlønnen nå i gjennomsnitt 449 471 før eventuell bonus og overtidstillegg. Gjennomsnittlig lønn for Econas medlemmer er 738 518 kroner.

Høyest begynnerlønn får man i konsulentbransjen (forretningsmessige og finansielle tjenester), med en begynnerlønn på 524 733 kroner, etterfulgt av olje og gass og IT-bransjen.

Lønnsutviklingen for nyutdannede stagnerte mellom 2008 og 2011, og årets tall tyder på en justering av tidligere års svake vekst. Det offentlige hadde en kraftig økning i fjor, mens det private nå har fulgt etter. Det viser at personer med økonomisk-administrativ utdanning er svært attraktive i arbeidsmarkedet, og at konkurransen om de beste hodene er knallhard.

At Econas medlemmer er attraktive til lederposisjoner, er også bekreftet i lønnsstatistikken. Etter kun to år i arbeidslivet har én av fire fått lederansvar, i all hovedsak på mellomledernivå. Etter fem år er over halvparten i lederposisjoner, og etter ytterligere to år er én av ti blitt toppledere. Etter 17 år er det kun 15 prosent som ikke er på ledernivå. Dette viser nok en gang at en masterutdanning i økonomi er et godt utgangspunkt for fremtidig karriere og lederjobber.

figurfigur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS