Magma topp logo Til forsiden Econa

TEKST: IRINA LEE

God match for mentorpar

Econas mentorprogram er blitt en suksess. For mentor Magne Skram Hegerberg (53) og adept Inger-Ruthgerda Wellendorf (41) er samarbeidet blitt svært verdifullt.

Mentorprogrammet startet som et prøveprosjekt i desember 2012. Allerede den gang var Inger-Ruthgerda Wellendorf (41) overbevist om at dette var noe hun ville være med. Ettersom pilotomgangen var forbeholdt Econa-medlemmer i Oslo og Akershus, og Wellendorf er bosatt i Stjørdal, fikk hun ikke muligheten.

– Da det ble bestemt at mentorordningen skulle videreføres som et tilbud til alle, var jeg ikke i tvil om at jeg skulle søke, sier hun.

Idealisme

Etter en omfattende søknadsprosess, som inkluderte en times dybdeintervju, slapp Wellendorf gjennom nåløyet. Hun er en av de elleve heldige adeptene som deltar i den andre runden av mentorprogrammet, som startet i januar 2014. Mens pilotomgangen varte i ett år, er programmet nå utvidet til halvannet år. Arbeidsgiveren hennes, Danske Bank, betaler programavgiften på 10 000 kroner.

– Bakgrunnen for at jeg ønsket å være med, var å ha en profesjonell samtalepartner utenfor bedriften jeg selv jobber i, som kan gi meg innspill om den rollen jeg har, og det arbeidet jeg gjør som leder, sier Wellendorf, som har hatt en lederstilling i banken siden mai 2012.

Hun ble matchet med mentor Magne Skram Hegerberg (53), som til daglig jobber som generalsekretær i Norges Juristforbund. Han var også med i pilotomgangen og deltar nå som mentor for andre gang.

– Vi som er mentorer, får ikke betalt, så det er et innslag av idealisme i dette. Samtidig får jeg som mentor mye ut av dette samarbeidet. Jeg får anledning til å reflektere over mitt eget lederskap og lærer mye på de faglige samlingene i regi av mentorprogrammet, sier Skram Hegerberg.

Det er dosent Petter Mathisen ved Universitetet i Agder som har ansvaret for den faglige delen av Econas mentorprogram.

– Petter Mathisen er et funn! Ettersom hele ordningen baserer seg på en én-til-én-relasjon mellom mentor og adept, er det viktig å ha en så erfaren veileder for oss som er mentorer, sier Skram Hegerberg.

figur

Personlige møter

Wellendorf og Skram Hegerberg møttes tre ganger i løpet av det første halvåret av programmet. De har diskutert muligheter for å snakkes via Skype og telefon, men har konkludert med at personlige møter er det beste.

– Kommunikasjon handler om mer enn det som blir sagt. Personlige møter gir oss et større handlingsrom. Når vi treffes, kan vi ta i bruk rommet på en annen måte. Vi kan tegne på tavlen eller ha rollespill, sier Skram Hegerberg.

Wellendorf forteller at møtene med Skram Hegerberg «varer lenger» enn de to timene de faktisk treffes hver gang.

– Han stiller gjerne spørsmål som jeg reflekterer over i lang tid. Som mentor hjelper han meg å strukturere mine egne tanker og sette ord på ting. I begynnelsen kjente jeg også en stor lettelse over å kunne ha et møtested der jeg kunne lesse av meg alt jeg gikk og tenkte på, sier Wellendorf.

– Man skal ikke kimse av effekten av å laste ting ut av hodet. Bare det å høre sine egne tanker høyt kan gi klarhet. Videre er jeg opptatt av å komme til handling. Hva gjør vi? Hva er handlingsalternativene? Å stille de rette spørsmålene kan gi god effekt, legger Skram Hegerberg til.

Endringsledelse

Som mentor er Skram Hegerberg opptatt av at ledelse handler om å takle endringer.

– Arbeidslivet er ikke for amatører, og det har ingen hensikt å bli leder hvis du ikke virkelig vil det. Å vite hva endring gjør med mennesker, tror jeg er helt grunnleggende for alle ledere. Alle typer endring medfører en grad av usikkerhet og posisjonering blant de ansatte. Det finnes en rekke virkemidler, verktøy og metoder som gjør at man som leder kan opprettholde en god fremdrift, og samtidig ta vare på seg selv, sier han.

Han fremholder at ledere er aktører. En leder s

kal selv ta kontrollen, og da er handling et nøkkelord.

– Å være leder krever en god del robusthet, og at man står opp for en del verdier. En av mine verdier er mot. Det innebærer blant annet at jeg må tørre å være tydelig, ta initiativ og ikke hoppe over der gjerdet er lavest. Åpenhet, ærlighet og ryddighet tror jeg er viktige egenskaper for å kunne stå i krevende situasjoner over tid, sier mentoren.

figur

Tøffere

Adepten Wellendorf nikker gjenkjennende mens han snakker. Hun har selv vært gjennom store endringer på sin arbeidsplass, samtidig som hun har måttet definere sin rolle som leder.

– Jeg har blitt tøffere. De tilbakemeldingene jeg har fått gjennom mentorprogrammet, har bidratt til at jeg tør å stille flere krav. Jeg føler meg ikke lenger bare som en brikke i et spill, sier hun.

Samtidig har mentorparet hatt flere krevende samtaler. Wellendorf har blant annet reflektert over om hun har riktig jobb. Ettersom hun fyller mye av fritiden med frivillig arbeid, både innen Røde Kors, Frivilligsentralen og Rotary, kunne kanskje en lederrolle innen frivillig sektor passet henne bedre?

– For meg er fag viktig, og i den rollen jeg har nå, får jeg anledning til å kombinere fag og lederskap. Samtidig har jeg jo gjort meg noen tanker om hvorvidt bank virkelig passer for meg og mine verdier. Finansbransjen kan være ganske rå og ha et kaldt miljø, sier Wellendorf.

Mentoren smiler mens Wellendorf forteller. Han vet av erfaring at det kan dukke opp uventede svar når man begynner å stille spørsmål ved egne valg.

– Mitt eneste mål er å være din beste rådgiver. Om det kommer din arbeidsgiver til gode eller ikke, angår strengt tatt ikke meg. Det er din situasjon jeg er opptatt av, sier han til Wellendorf.

Hun nikker. Så langt har samarbeidet med Skram Hegerberg gitt henne mye å tenke på. Mye tyder på at mentorprogrammet kommer til å ha betydning for hennes videre karriere. Uansett hvilken vei hun velger.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS