Magma topp logo Til forsiden Econa

Anita Roarsen er administrerende direktør i Econa.

God sommer!

Foreningen vår har i et halvt år båret navnet Econa etter å ha hatt siviløkonom i navnet siden 1954. Econa profilerer seg nå som en forening for alle med høyere økonomisk utdanning, hvilket vil si en mastergrad innenfor økonomiske fag - ikke bare en forening for de som får sidetittelen siviløkonom. Fortsatt er nærmere 90 % av våre ordinære medlemmer siviløkonomer, men dette vil endre seg over tid. Vi har fått få direkte negative innspill til navneskiftet, men vi vet også at mange siviløkonomer synes det er leit at deres tittel har falt ut av navnet. Det viktigste nå er imidlertid å få profilert foreningen som det beste alternativet for alle økonomer med høyere utdannelse. Det arbeides derfor hardt med både profilering og forbedringer i medlemstilbudet. Noe medlemmene vil oppdage. Ikke minst tar det tid og ressurser å utvikle et merkenavn til en merkevare - det er ikke opplagt for alle at «econ» i navnet er avledet av «economy».

I løpet av våren har Samfunnsøkonomenes sekretariat flyttet inn i Econas lokaler. I første omgang er det administrative ressurser som er fellesnevneren, men på sikt bør det være mulig å jobbe sammen også på det faglige plan. Selv om fagområdene og medlemmene kan skille seg noe fra hverandre i de to foreningene, er vi likevel de eneste foreningene for langtidsutdannende økonomer, og allerede nå har vi rukket å lære av hverandre.

Sommeren er en rolig tid i foreningen, både for ansatte og de fleste medlemmer. Likevel vil jeg påpeke at det frem mot august legges ned et betydelig arbeid frem mot høstens innrykk av studenter. Hver høst rekrutteres det et stort antall førsteårsstudenter inn i foreningen via våre ti studentgrupper. Slik har det vært i mange år. Statistikken sier at nærmere 90 % av våre medlemmer innmeldt etter år 2000 har kommet inn i foreningen i løpet av studietiden. Høstens førsteårsstudenter vil bli de første som opplever foreningen kun under navnet Econa, og de vil forhåpentligvis finne navnet naturlig og foreningens innhold relevant og spennende.

Jeg ønsker alle våre studenttillitsvalgte velfortjent eksamensfri og lykke til med høstens arrangementer! Likeledes takker jeg alle våre engasjerte frivillige medlemmer landet over for et fint første halvår i Econa-drakt. Og jeg ønsker alle våre lesere en riktig god sommer!

figur

Administrerende direktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS