Magma topp logo Til forsiden Econa

charlotte.hartvigsen.lem@fagbokforlaget.no

Grenseløst samfunnsansvar

Nye krav i regnskapsloven, med krav til rapportering om samfunnsansvar, vil gi norske bedrifter utfordringer når de i større grad enn tidligere må dokumentere hvordan de jobber med CSR-aktivitet. Det overordnede målet må imidlertid være at man ikke bare jobber med hvordan man dokumenterer sitt samfunnsansvar, men faktisk benytter anledningen til en gjennomgang av hva man faktisk foretar seg.

For de kritiske røstene til de nye rapporteringskravene er mange; der hovedinnvendingen nettopp er at formen på rapporten blir viktigere enn handling.

Selvsagt er det en fare for at dette i stor grad kan bli en papirøvelse. Og selvsagt er det en fare for at denne graden av formalisering gjør at det skapes noen standardbegrep til bruk i årsrapporten, som i realiteten tømmer viktige begrep for innhold.

Likevel er det lite som skjer av seg selv. Alle som har sett suksessen «Mad Men», den amerikanske tv-serien fra et reklamemiljø på 60-tallet, forundres over hvordan man forholder seg til rusmidler i arbeidstiden, hvordan det er tillatt å diskriminere både kvinner og arbeidstakere med en annen hudfarge enn de med definisjonsmakt, hvordan man forholder seg til nærstående parter og hvordan kjennskap og vennskap utnyttes, uten det minste spørsmål om integritet eller inhabilitet.

Hadde Don Draper og hans partnere i Sterling Cooper sett dagens regelverk for arbeidsmiljø og behandling av fortrolig informasjon, hadde de ledd så de hadde satt formiddags-ginen i halsen, og folk hadde hørt haukingen helt ned på Madison Avenue.

I dag er imidlertid de fleste enige om at likeverd for arbeidstakere og transparens i forretningslivet er et gode. Selv om det er fremdeles er internasjonale ulikheter, går lovgivingen i verden mot en bedre standard.

Slik er det også med de nye reglene for CSR-rapportering. De harmonerer nå i større grad med regelverk i Sverige og Danmark, og likestiller oppfyllelse av lovkravet med rapportering etter rammeverket til andre internasjonale standarder, som Global Reporting Initiative og Global Compact.

Det betyr at norske selskap som opererer internasjonalt kan følge de internasjonale kravene, og samtidig oppfylle de norske. Det kan også bety at norske bedrifter i utlandet har en mulighet til å gjøre en forskjell. På et foredrag på NHH-Symposiet sa en representant fra det kinesiske økonomiforskningsinstituttet at kinesiske bedrifter i stor grad kopierer Norges og andre lands strenge CSR-regelverk når de driver handel med dem, og slik endres også den kinesiske standarden raskere enn den ville gjort ellers.

Verden går videre – et lite skritt hver dag. Noen ganger kan litt frivillig tvang være det som gjør at den beveger seg i riktig retning.m

figurfigur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS