Magma topp logo Til forsiden Econa

Grete Wennes

Grete Wennes er dr.oecon fra NHH, førsteamanuensis ved Trondheim Økonomiske Høgskole (HiST) med vekt på ledelsesfag. Hun er også forsker ved SINTEF Teknologi og samfunn.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS