Magma topp logo Til forsiden Econa

Gry Pettersen

Gry Pettersen er major og militærassistent for Sjef Personell- ogØkonomistaben. Pettersen ble uteksaminert fra 2-årig stabs- ogmasterutdanning ved Forsvarets stabsskole i juni 2007, og hartjenestegjort i ulike stillinger i Forsvaret innenfor spesieltpersonal og organisasjon.
Bilde mangles

Artikler i Magma


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS