Magma topp logo Til forsiden Econa

Gulljakt blant gründere

Tekst: Sigrid Elsrud

Administrerende direktør Rune Rinnan i Telenor Venture «blander blod» med sine gründere. Han finner dem tidlig og følger dem tett. Det er en form for eierskap og en tilværelse fylt med genialitet, galskap, ekstrem risiko og gode muligheter for grov fortjeneste.

figur

«- Gründere er ofte det vanlige mennesker vil kalle «gale».»

Adm. direktør Rune Rinnan, Telenor Venture

Venturekapitalen Rune Rinnan har fått ansvar for, er plassert i markedets ytterkant. I et terreng som ofte gir loddrette nedturer, men også mulighet for svimlende oppstigninger. Det er ikke her du og jeg setter sparepengene våre. Vanligvis våger ikke fondsforvalterne seg hit på våre vegne heller. Dette er et landskap for penger som tåler risiko, og for investorer som tør å møte mennesker utenfor allfarvei.

-- Vi driver med aktiv utvikling i en tidlig fase. Hva det kjennetegnes av? For det første ekstrem risiko. For det andre gründere som er perfekte på noen områder og umulige på andre. Det er dette vi må leve med, sier Rinnan.

Han kan snakke fort, lenge og sterkt engasjert om virksomheten i Telenor Venture -- uten å ta i bruk særlig mange av pensumordene han lærte på Handelshøyskolen. Her hos ham blir det fort mer prat om folk enn om finansanalyser. Om mennesker med sære ideer, spesielle livshistorier, ekstrem energi og egendefinerte leveregler.

-- Gründere er ofte det vanlige mennesker vil kalle «gale». Gründere er folk som kjører bil over gressplenen, sier Rinnan.

-- Du kan av og til høres mer ut som psykolog enn som økonom når du gjør dine analyser?

-- Her hos oss kan vi vår finans, og vi har hele teknologiekspertisen i Telenor å støtte oss på. Men det mye av vår virksomhet likevel koker ned til, erintuisjon, magefølelse ogevnen til å forholde seg til mennesker, sier han. Blir han spurt om det først og fremst er unik teknologi eller unike mennesker han leter etter, svarer han: -- Hvis jeg må velge, er svaret mennesker. Vi ser det gang på gang at det er mulig å finne teknologi, men mennesker med de unike egenskapene er det ikke mange av.

TELENOR VENTURE

  • Telenor Venture har som mål å utvikle nye og lønnsomme forretningskonsepter innenfor IT og telekommunikasjon. Selskapet skal tilby kapital, kompetanse og nettverk og bidra til vekst og verdiutvikling i de bedriftene det går inn i.
  • Telenor Venture AS ble stiftet i 1992 og var operativt fra og med 1993. Telenor er hovedaksjonær med 63 prosent, mens de andre eierne er BancBoston Investment Inc, Storebrand, Gjensidige og Rune Rinnan. Totalt har eierne skutt inn 150 millioner kroner. De mottok i fjor et samlet utbytte på 100 millioner kroner. Fondet er i dag verdsatt til ca. 700 millioner kroner.
  • Telenor Venture II ASA ble etablert i fjor og har Telenor som største aksjonær med 50,1 prosent. De andre eierne er Anders Wilhelmsen & Co, Orkla, Bergesen d.y., Torstein Tvenge, Vital Forsikring, Schibsted Multimedia, BancBoston Investment Inc og TeleVenture Management. Fondet startet med 600 millioner kroner i innskutt kapital.
  • Rune Rinnan og de åtte andre hodene som utgjør ledelsen i Telenor Venture, har etablert TeleVenture Management, der de nå er ansatt, og der partnerne eier aksjemajoriteten. Managementselskapet selger sine tjenester til Telenor Venture AS og Telenor Venture II ASA. I fjor fikk selskapet et resultat på drøye 10 millioner kroner i sitt eget selskap.

BLODSBRØDRE

Det er derfor han bruker så mange timer av døgnet til å snakke med folk. Og derfor kan avisenes portrettjournalister gjøre et poeng av boksen med druesukker som er nødproviant på kontoret etter en lang natt på byen. Natten kan også være en nødvendig del av Rune Rinnans arbeidsdag.

-- Vi snakker mye med gründerne våre. Vi snakker om kultur og holdninger. Det er viktig for oss å vite om de være administrerende direktør i egen bedrift, om de er redde for å gå på børs, om de har et hatforhold til noen av de store konsernene. Vi må komme frem til et felles syn på hvor bedriften skal, og også hvordan vi skal selge oss ut igjen. Gründeren og vi må være enige om vårt verdibidrag. Hvis noen bare er ute etter navnet vårt, vil vi ikke være med. Vi må ha et partnerskap med våre gründere. Selv kaller vi det helst blodsbånd, sier Rinnan.

-- Suksesskriterium nummer én i vår virksomhet er å være samkjørt med dem vi investerer hos, fastslår han. -- Andre venturekapitalister velger å være mer finansielt orientert. Vi har valgt vår filosofi. Selv er jeg stolt av at 80 investeringer over åtte år bare har ført til to juridiske tvister. Noen sier det er fordi jeg er for snill. Men forklaringen er at vi forsøker å finne frem til vinn-vinn-løsninger med gründerne. Dersom vi ikke klarer det, skiller vi heller lag.

HVIT ELLER SVART

Han snakker mye med gründerne sine, men jammen har han lært av sine erfaringer at det lønner seg å ta en prat med andre også. Ikke bare skal man sjekke referanser, men også referansenes referanser.

-- Det er så mange forfalskede referanser og CV-er at det ikke er til å tro, sier Rinnan.

Han snakker dessuten mye med sine egne medarbeidere. Mye tid brukes på å forberede seg selv og hverandre, og ikke minst på å legge fundamentet for Tele Ventures egne holdninger.

-- Månedlig, kanskje ukentlig, møter vi tilbud om bestikkelser. Da må man vite om man vil være hvit eller ikke.

-- Og hva er etter din mening svaret på det?

-- At det lønner seg lite å være uærlig. Integritet er helt avgjørende!

NETTVERK

Når Telenor Venture går inn med risikovillig kapital i purunge virksomheter, er det vanlig at selskapet tar en eierandel på mellom 10 og 49 prosent.

-- Poenget for oss er å ha betydelig innflytelse. Vi skal bidra med strategisk kunnskap og nettverk og går aktivt inn i styrearbeid i bedriftene. Den daglige driften legger vi oss ikke opp i, men vi deltar i oppkjøp, rekruttering og også bedriftenes organiske vekst. Jeg tror et flertall av bedriftene vil gi oss attest på at vi er en aktiv eier som er opptatt av verdiutvikling, sier Rinnan.

Han har som en av sine grunnleggende kjøreregler at hver enkelt medarbeider i Telenor Venture ikke skal ha ansvar for mer enn maksimalt åtte bedrifter.

-- Selv står du oppført med langt flere styreverv i norsk næringsliv?

-- Ja, men når det gjelder aktive engasjementer, er seks til åtte det maksimale, sier Rinnan, og bruker denne leveregelen som et argument mot andre aktører som har forsøkt seg på venturekapitalens landområder. Fondsforvaltere som lot seg friste i et opphetet marked, hadde ikke kapasitet til å følge opp sine gründervirksomheter, mener han.

-- I tillegg til at vi selv er ni ansatte, har vi en ressurspool med 15--20 personer, nasjonalt og internasjonalt. De har opsjonsordninger og foretar parallellinvesteringer i de virksomhetene de jobber med for oss. Dette er hele hemmeligheten: et nettverk der det er egeninteresse til stede, sier Rinnan.

«UINTELLIGENT KAPITAL»

-- I en tidlig fase trenger en virksomhet aktivt eierskap, sier han.

-- Sier du det ut fra en forståelse av hva en gründer er?

-- Ja, og ut fra en forståelse av hva venturekapital er, svarer Rinnan. -- Når bedriften begynner å tjene penger, går vi ut, og da kommer det gjerne fondsforvaltere og private investorer inn. Litt stygt sagt er det «uintelligent kapital» som overtar etter oss. Vi er en aktiv del av bedriften så lenge vi er inne, og når vi avhender et engasjement, må det enten være slik at det ikke lenger er behov for det vi representerer, eller så må vi finne andre som erstatter oss.

Tre til fem år er tidsperspektivet for Tele Ventures investeringer, og «avhendelsesstrategi» er et sentralt begrep. Det sier seg selv at denne delen av virksomheten er blitt vanskeligere i dag enn den var i et kokende hett IT-marked.

-- Vi må jobbe på en annen måte. I større grad enn tidligere henvender vi oss til industriaktører, sier Rinnan.

BLODIG MARKED

Mange investorer i IT- og telekommunikasjonsmarkedene har blødd mye det siste året. Telenor Venture har i skrivende stund nøyd seg med å justere ned sine verdianslag med ca. 20 prosent -- takket være noen vinnere som har trukket i positiv retning.

Telenor Venture har sikret seg gode gevinster i blant annet Eltek, Cell Network og ved å selge seg delvis ut av Q-Free.

-- I dagens marked er det vanskeligere å avhende investeringer, vanskeligere å skaffe kapital til bedriftene våre, og vi tvinges til å være mer fokusert på bedriftenes pengebruk. Men det positive elementet for oss er at folk kommer med lua i hånden og ber tynt. Da er det gunstig å sitte med penger som skal investeres langsiktig. I fond nummer to har vi ytterligere 400 millioner kroner som nå skal investeres. Hvis vi kommer inn på lave priser og etterpå klarer å utvikle bedriftene og treffe de riktige valgene, er dette en sjanse til å gjøre det historisk bra, mener Rinnan.

FALLGRUVENE

Telenor Venture leter etter bedrifter med potensielt bratt vekstkurve i internasjonale markeder. Første krav er at bedriften har et konkurransefortrinn, helst i form av patent eller unik teknologi.

I utgangspunktet regnet man med at tre av fem nyetableringer ville ende i skifteretten. Så langt i Telenor Ventures historie har tallene vist seg å bli langt mindre skremmende for eierne: Bare ni av 80 investeringer har hittil endt opp som tap.

-- Men hvis vi ikke hadde tap i det hele tatt, ville vi ikke vært aggressive nok, sier Rinnan.

-- Hvilke fallgruver har du funnet i det landskapet du opererer i?

-- Jeg har blant annet lært at man skal holde seg unna gründere med kontrollkompleks. Hvis gründeren selv vil eie alt og ikke forstår at han trenger egenkapital for å ekspandere, kan han sitte der med «pølseboden» sin. Mennesker med lav integritet må man også holde seg unna -- det har vi dessverre bommet på, sier Rinnan.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS