Magma topp logo Til forsiden Econa

Gunnar E. Christensen

Gunnar E. Christensen er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole. Hans forsk­ning er innenfor informasjonsledelse og innovasjon med spesiell vekt på verdiskaping i bedrifter. Christensen er for tiden viserektor for fagressurser ved NHH og var i perioden 2005–2013 prorektor samme sted.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS