Magma topp logo Til forsiden Econa

Guttorm Schjelderup

Guttorm Schjelderup er professor i samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomisk analyse ved Institutt for foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) og leder Senter for skatteforskning ved NHH. Schjelderup har ledet flere offentlige utvalg og hans viktigste forskningsfelt omhandler skatteparadiser, skattlegging av flernasjonale foretak og utformingen av skattesystemer i en åpen økonomi.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS