Magma topp logo Til forsiden Econa

magma2002_aktuelt_img_006

charlotte hartvigsen lemmagma@fagbokforlaget.no

Har du fort√łyd for storm eller stille?

For tiden er verden under angrep. Denne gangen rammes vi av et virus som smitter mennesker imellom. Men koronapandemien har vist tydelig hvor sårbare vi er som organisasjoner og samfunn, og hvor viktig det er med beredskap og planer for hvordan man håndterer uventede og uønskede hendelser.

Langt vanligere enn viruspandemier er risikoen for cybervirus og andre angrep i digitale flater, cyberrisiko. De skjer både gjennom kompliserte systemer, men også gjennom hverdagslige verktøy som mobiltelefonen eller kassaapparatet. I vår digitale hverdag finnes det dermed omtrent ikke en eneste bedrift, organisasjon eller en husholdning som ikke burde ha et bevisst forhold til cyberrisiko.

Dataangrep er hverdagskost. Ulike undersøkelser er samstemte i sine anslag, og antyder at mer enn halvparten av norske virksomheter blir rammet. Flere av angrepene er så intrikate at det går lang tid før man oppdager hva som skjer, og skaden skjer gjerne gradvis.

Kostnadene er betydelige. Næringslivets sikkerhetsråd undersøker årlig cyberangrep i Mørketallsundersøkelsen, og estimerer den årlige kostnaden for datakriminalitet i norsk næringsliv til nesten halvannen milliard kroner. I tillegg kommer tap som følge av omdømmetap og tapt omsetning.

Dataangrep finner stadig nye veier. De færreste kan dermed beskytte seg mot alt. Men de fleste kan beskytte seg mot svært mange av de vanligste angrepene. Det vanligste tiltaket er ulike former for fysiske datasikringsløsninger. Men selv da må organisasjonen trenes til å bruke verktøyene riktig. Brannvegger og virusprogrammer bøter på mye, men minst like viktig er bevisstheten om hvordan man ikke klikker på alle lenker, og at man er kritisk til hva man laster ned.

Det handler altså både om fysiske tiltak, men like mye om organisasjonsmessig bevissthet. Men før man identifisere de riktige verktøyene, er det avgjørende å gjøre en analyse som synliggjør hvilke verdier man har og hvor man er mest sårbar. Deretter trenger man gode systemer for kontinuerlig oppfølging og forbedring.

Analysere, planlegge, utføre, kontrollere og forbedre: De store selskapene kaller det risikostyring, og har tydeliggjort ansvaret i toppledelsen. Men ettersom cyberangrep er en potensiell fare for alle organisasjoner, burde bevissthet rundt å redusere sårbarhet og konsekvenser være en selvfølge i enhver virksomhet.

Det kan være et valg å ta minste mostands vei; fortøye som om det alltid er stille vær, og satse på at det aldri skjer noe. Pandemiperioden har imidlertid synliggjort at de som hadde gjort jobben og tatt kostnadene ved å fortøye for storm, har en fordel når det blåser opp. Bruk innsikten fra koronasituasjonen til å gjøre det samme for din virksomhet før neste storm.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS