Magma topp logo Til forsiden Econa

Heidi C. Dreyer

Heidi C. Dreyer er seniorforsker ved SINTEF Teknologiledelse avd. økonomi og logistikk. Av utdanning er hun siviløkonom fra Högskolan i Växjö, Sverige og dr.ing. fra NTNU med fordypning i logistikk. Hun arbeider innen fagområdet logistikk anvendt på aktuelle problemstillinger i næringslivet.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS