Magma topp logo Til forsiden Econa

Helge Sandvig Thorsen

Helge Sandvig Thorsen er doktorgradsstipendiat i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Han har mastergrad i økonomisk analyse fra NHH (2008) og jobber med empiriske analyser av kunnskapsinvesteringer og arbeidsmarkedet for lærere og forskere. Thorsen har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for foretaksøkonomi på NHH og undervist ved Høgskolen Stord/Haugesund.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS