Magma topp logo Til forsiden Econa

Henrik Andenæs

Henrik Andenæs er siv.øk. fra NHH. Han har blant annet vært adm.dir i Ringnes AS og Lillehammer Olympiske Organisasjonskomité, kommunikasjonsdirektør Norsk Hydro ASA og leder av integrasjonsprosjektet Hydro Aluminium -- VAW. Sammen med to kolleger fra dette prosjektet, Tor-Geir Engebretsen og Bjørn Vold, er han i ferd med å starte opp et konsulentselskap, som blant annet skal videreføre deres integrasjons- og omstillingserfaring. Hydro er med på eiersiden.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS