Magma topp logo Til forsiden Econa

Charlotte Hartvigsen Lem er redaktør i Magma

Hjelp til selvhjelp

I gode tider er det mange ledere som blomstrer. De leverer gode resultater, og har ansatte som yter fordi de blir rikelig belønnet. Når rammebetingelsene blir vanskeligere er det derimot lengre mellom de lysende ledereksemplene. Det er vanskelig å være en god leder når tidene er dårlige. Med dagens økonomiske situasjon vil ledere på alle nivåer i tiden som kommer bli utfordret til å fatte vanskelige beslutninger og implementere endringer som det er utfordrende å lykkes med.

For å hanskes med disse vanskelige situasjoner er faglig påfyll et viktig verktøy. Og selv om Magmas innpakning er endret fra og med dette nummeret, er Magmas visjon om å bidra til nettopp faglig påfyll uendret. Tidsskriftet Magma er et vitenskapelig tidsskrift som skal bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse. Magma vil prioritere bidrag som tar opp aktuelle problemstillinger med et bredt anvendelsesområde.

Som siviløkonomer kjennetegnes vår utdanningsbakgrunn av nettopp bredde. Gjennom jobberfaring vinner vi daglig praktiske erfaringer som spisser kompetansen vår. Denne praktiske læringen er avgjørende for at vi skal hele tiden skal utvikle oss som arbeidstaker. Men er du flink nok til å sikre deg at du tar del i den faglige oppdateringen som også pågår kontinuerlig?

Jeg lyttet nylig til en gruppe ledere som snakket om deres viktigste metoder for egenutvikling. Det falt mange buzz words om kompetanseheving, faglig påfyll og videreutvikling. Men en av deltagerne hadde et enkelt og praktisk råd som gjorde at samtlige rundt bordet fikk en aha-opplevelse. Han beskrev en jobbhverdag med store utfordringer, ensomme beslutninger og stort arbeidspress. På et tidspunkt fattet han en beslutning som ganske umiddelbart gjorde stor forskjell. Han bestemte seg for å sette av ti minutter hver morgen til faglig oppdatering. Før han tok noen telefoner eller åpnet mailen, påla han seg selv å lese noe som kunne gi ham et kompetansemessig påfyll. Utvalget var stort. Han gikk løs på bunken av artikler og fagstoff som lå på pulten, arkivert i bunken: «Skulle gjerne vært lest når jeg får tid.» Effekten var tydelig etter kort tid, fortalte han. Noen ukers bevisst tidsbruk bidro til at han fikk innspill og refleksjoner som var effektive metoder for daglige utfordringer. Han hadde oppdaget sitt beste lederutviklingsverktøy noen sinne - hjelp til selvhjelp.

Bunken av uleste artikler finnes på de fleste pulter. Interessen er stor, tiden til å lese dem er mindre. Ulest gir de imidlertid liten nytte.

Tilfanget av gode artikler er også stort. Det norske fagmiljøet er solid, kompetent og produktivt, og har stadig større fokus på formidling av den forskningen og faglige utviklingen som skjer innenfor vårt fag. De bidrar også gjerne til Magma, som et viktig tidsskrift innenfor siviløkonomenes fagfelt.

Rådet om brukt av litt tid til strukturert lesning av ulike faglige perspektiver er gjennomførbart for de aller fleste, og Magma er vertøyet du trenger for denne kontinuerlige videreutviklingen.

figur

Charlotte Hartvigsen Lem

charlotte.lem@fagbokforlaget.no


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS