Magma topp logo Til forsiden Econa

Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Høstjakta er i gang

figur

Den store høstjakten foregår ikke bare til fjells. Høstsemesteret er en viktig jakttid for Econa. Studentene har inntatt lærerstedene og søker all type råd og støtte i sin nye studentsituasjon. Derfor er vi i disse dager til stede på alle skoler i Norge og i København (CBS) for å rekruttere økonomistudentene til Econas studentgrupper. Studentene har alltid vært en viktig del av Econas organisasjon ved at de er representert både i styret og i representantskapet. Vi har en målsetting om 4000 studenter i løpet av året. Vi er ute og jakter etter nye studenter.

Econa er ikke de eneste som er til stede på skolene. Det er en tøff jakt etter talentene, og mange bedrifter presenterer seg på skolene for å knytte verdifulle kontakter med kommende medarbeidere. Econa arrangerer karriereforum på skolene i år som tidligere år. Studentene får råd og veiledning i videre karriereløp og i CV og søknadsskriving. I tillegg gir vi råd til bedrifter om faget og utenlandsstudier. Ofte henvender bedriftene seg til oss for å få informasjon om utenlandske studiesteder,    titler og grader. Vi setter stor pris på kontakten med bedriftene og ønsker i større grad å være en god rådgiver i jakten på den rette medarbeideren.

Det er som sagt viktig å jobbe med og for økonomistudentene, men like viktig er det at de velger å være medlem i Econa etter at de starter i sin første jobb. Mange trenger gode råd og veiledning ved inngangen av arbeidslivet, ikke minst når de skal signere arbeidskontrakter. Flesteparten flytter til en annen by for å jobbe, og har behov for å bygge opp nettverk. I høst arrangerer Econa Oslo et møte for alle med kort fartstid i jobb, «Ung i arbeid». Dette er første gang vi samler de som er nye i jobb til et slikt arrangement. Jakten på nye kontakter er i full gang.

Som nyutdannet er man selvfølgelig også opptatt av lønn. Econas lønnsstatistikk viser at det er små forskjeller i avlønning blant nyutdannede. Dette betyr at man ikke bør godta mye lavere lønn enn hva lønnsstatistikken viser for de med 1-3 års erfaring i arbeidslivet. Lønnsstatistikken er et viktig verktøy for både studenter, nyutdannede og ordinære medlemmer. Du vil sannsynligvis ha mottatt en forespørsel om å svare på lønnsundersøkelsen når du leser dette. Jeg håper du vil bruke noen minutter på å svare, slik at lønnsstatistikken fortsatt blir et nyttig redskap for alle våre medlemmer i lønnsforhandlinger.

Den store høstjakta er med andre ord i gang. Jakten på drømmejobben, talentene, riktig lønn og riktig karriere. Bruk Econa i jakten på dine mål.

figur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS