Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Husk å svare på lønnsundersøkelsen!

figur

Er du i arbeid, har du forhåpentligvis allerede nå svart på årets lønnsundersøkelse. Det er et av de aller mest brukte medlemstilbudene til Econa. Tilbudet er laget av deg og for deg. Uten at du etter beste evne oppgir opplysninger om lønns- og arbeidsforholdet ditt, blir det ingen statistikk. Jo flere som svarer på undersøkelsen, dess mer presis rådgivning kan utarbeides til deg.

Vi er en liten organisasjon hvor hvert enkelt medlem betyr mye. Ditt bidrag i lønnsundersøkelsen er derfor svært viktig. De av dere som har prøvd vår lønnskalkulator, har sikkert opplevd å få til svar at utvalget er for lite i forhold til søkekriteriene. Tipset er da å stryke noen av søkekriteriene. I mange tilfeller er imidlertid årsaken til at du ikke får frem resultat, at grunnlaget er for lite. Det skyldes ofte at noen har latt være å svare på lønnsundersøkelsen. Jeg håper derfor du som ikke har svart, åpner en av epostene du har fått fra TNS-Gallup og svarer på spørsmålene umiddelbart.

Egen tilleggsundersøkelse for selvstendig næringsdrivende

I fjor var det mange av Econas selvstendig næringsdrivende som spurte etter en undersøkelse som var mer relevant. Til dere er det i år en liten tilleggsundersøkelse på toppen av spørsmålene i den vanlige lønnsundersøkelsen. Blir erfaringene fra ekstraundersøkelsen gode, blir det selvsagt en ny til neste år.

Alle undersøkelser brukes i policy-utforming

Hvem Econas medlemmer er, preger Econas politikk på viktige samfunnsområder som utdanning, forskning og arbeidsliv. Jeg håper dere la merke til at Econa markerte seg før stortingsvalget. Tall fra blant annet lønnsundersøkelsen bidro til å danne et underlag for hva Econa skulle mene, og hvorfor. Enkeltbesvarelser er i denne sammenheng ikke relevante, men summen av besvarelser gir mye god informasjon. Vi håper du yter din skjerv til fellesskapet Econa og besvarer undersøkelsen!

Ny lønnskalkulator

Arbeidet med en ny og adskillig mer funksjonell lønnskalkulator er i gang. Den skal etter planen lanseres høsten 2014 som en del av feiringen av foreningens 75-årsjubileum. Har du innspill til utformingen av kalkulatoren eller lønnsundersøkelsen generelt, håper jeg du kontakter meg på karriere@econa.no eller atle@econa.no.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS