Magma topp logo Til forsiden Econa

magma2006_forening_img_036

Adm.dir. i Econa nina@econa.no

Hva er den nye normalen?

Nytt buzzord: «Den nye normalen». Allerede lei av begrepet? Det er jeg. Vi snakker egentlig om at endringene skjer hyppigere enn før, et faktum vi var oppmerksomme på i lang tid også før koronaen. Det nye er at endringen nærmest skjedde over natten.

Jeg har nettopp vært i debatt i Oslo Business Forum, der jeg ble utfordret på å snakke om ledelse i den nye normalen. Rådene for det er ikke ulikt slik vi bør tenke uavhengig av pandemien: verdibasert ledelse, skape tillit i organisasjonen og få ansatte til å forstå mål og mening med oppgavene. Kjør på med kompetanse­utvikling, og skap en kultur som fremmer fleksibilitet, nysgjerrighet og endringsevne. Og hold fast på retning og innovasjonstakt, det er viktig å ikke glemme det selv når en slukker branner.

Kriser er egentlig bare uforutsette endringer. De kan gjøre vondt, men det kan også oppstå muligheter. Mange stiller spørsmål ved om statens støtteordninger svekker insitamenter for å tenke nytt og innovere, og frykter at man holder bedrifter kunstig i live. Faren er også at man går for de trygge valgene, som ikke alltid er de riktige. Både mangfold og innovasjon kan bli skade­lidende i krisetider.

Det gjelder å ikke miste hodet, men å se mulig­hetene i krisen. De som evner å kaste seg rundt og skape nye forretningsmuligheter, kan komme styrket ut. Økonomer er kjent for nettopp dette, å se nye forretningsmuligheter og kommersialisere dem. Et godt eksempel under den pågående krisen er Det Norske Brenneri, som raskt vred produksjonen fra brennevin til håndsprit. Noen greier å møte nye behov, som nærturisme og bærekraftige aktiviteter. Det finnes mange eksempler på bedrifter som raskt har tilpasset sine varer og tjenester til nye behov i markedet. Dette er nøkkelen for å overleve for mange bedrifter.

Vi har tre klare råd i disse tider. Ett er å videreføre planer om langsiktige investeringer, og ikke utsette gode prosjekter. Det andre er å planlegge for ulike scenarioer, fra verste til beste utfall av krisen. Mitt klare tredje råd er: Kom deg kjapt opp i posisjon igjen, og styrk det viktigste du har, nemlig kompe­tansen i egen organisasjon. Den største faren er å kutte så mye at man ikke har noe kunnskap eller kapasitet igjen. Vi skal omstille oss for å utnytte mulighetene som alltid vil komme. Ikke bli den som står igjen når bremsene skal av.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS