Magma topp logo Til forsiden Econa

Iman Winkelman, Medie- og samfunnskontakt i Sivil√łkonomene

Hva forteller studentunders√łkelsen oss?

I snitt hadde annenhver av vårens avgangsstudenter jobb eller jobbtilbud før endt studietid. Mange drømmer også om internship og et studieopphold i USA. Her er noen viktige funn fra vår undersøkelse blant landets siviløkonomstudenter.

Siviløkonomene nylig en undersøkelse blant landets økonomistudenter. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Synovate, og intervjuene ble foretatt i tidsrommet 29. april – 10. mai gjennom bruk av elektroniske skjema. Det ble gjennomført lignende undersøkelser i 2009 og 2008.

En av to med jobbtilbud

For tredje år på rad benyttet vi undersøkelsen til å kartlegge attraktiviteten til kommende siviløkonomer på arbeidsmarkedet. På direkte spørsmål «har du allerede fått jobb eller jobbtilbud før endt studium?» svarte 47 prosent av avgangsstudentene ja. Tilsvarende tall for 2009 var 38 prosent, mens over 55 prosent hadde fått jobb før endt studietid i 2008. Tallene bekrefter at temperaturen på arbeidsmarkedsmarkedet er noe lavere enn tidligere, men høyere enn i 2009 da turbulens i verdensøkonomien også skapte stor usikkerhet blant mange arbeidsgivere her til lands.

Interessant med Internship

Stadig flere virksomheter tilbyr internship og traineestillinger som et ledd i en større rekrutteringsstrategi. Disse stillingene gir ofte arbeidsgiver muligheten til å vise frem bredden i virksomheten med hensyn til avdelinger, oppgaver og fagfelt, samtidig som studentene tilbys relevante faglige utfordringer kombinert med variasjon og allsidighet.

Nærmere annenhver siviløkonomstudent har ønsket eller søkt seg til et internship- opphold gjennom studietiden, i følge tall fra vår undersøkelse. Nåløyet er imidlertid nokså trangt; bare 10 prosent av de spurte svarer at de har hatt et internship under utdanning. For arbeidsgivere som ønsker å gjøre virksomheten mer attraktiv for unge siviløkonomer, kan den høye interessen for internship kanskje være til inspirasjon? Summer-internships og lignende er som regel ikke spesielt kostnadskrevende, samtidig som det gir virksomheten muligheten til å dra nytte av faglig sterke kandidater med stor arbeidskapasitet.

Nord-Amerika frister

De aller fleste siviløkonomstudentene oppgir at de er interessert i utvekslingsopphold gjennom studietiden. Dersom studentene fikk velge fritt, havner Nord-Amerika på topp over områdene de helst vil ta deler av sin utdanning i. Oseania kommer som en god nummer to, tett fulgt av Asia og Nord-Europa. Funnene er ikke unaturlige sett i relasjon til hvor norske studenter tradisjonelt har reist på utveksling. Forskjellene med hensyn til hvor studentene ønsker å dra på utveksling er heller ikke spesielt stor mellom de ulike økonomiske lærestedene.

Har du allerede fått jobb eller jobbtilbud før endt studium?

figur

Hvilken spesialisering (fordypning/major) tar du på masteren?

figur

Finans fremstår som den mest populære fordypningen blant årets masterstudenter (2009/2010).

Mange studenter har mulighet for å ta deler av utdanningen utenlands gjennom utveksling. Dersom du fikk velge fritt, hvor ville du helst reist på utveksling?

figur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS