Magma topp logo Til forsiden Econa

Atle Kolbeinstveit, analytiker i Econa

Hva gir man til den som har alt?

Econas medlemmer er i gjennomsnitt veldig suksessrike hvis en ser på både familieliv og arbeidsliv. Når man når toppen av karrieren, synes det imidlertid som om verdien av fritid øker, på tross av at tid man «trenger» med familien, er minkende. Da blir man «entreprenør», i hermetegn, fordi man gjerne fortsetter med noe av det man gjorde før, bare i egen virksomhet. Inntekter synker med et par hundre tusen kroner i året, og medlemmene jobber mindre, og har naturligvis også mer fritid. I denne artikkelen synser jeg litt om verdien av fritid, et spørsmål som økonomene ennå sliter med å gi gode svar på, med spesielt fokus på reisetid til og fra jobb.

To NHH-studenters masteroppgave fikk 7. november store oppslag etter godt innsalg basert på en solid regnefeil. Feilen skal vi la ligge, det interessante for oss som skal se på verdien av tid, er timesatsen studentene hadde valgt, 199 kroner, for å sitte i bilen til og fra jobb. Det er sannsynligvis ikke passende for Econas medlemmer, og et veldig moderat anslag for resten av befolkningen, hvis en antar at alternativet er jobb.

Denne antakelsen er imidlertid ikke god. Alternativet for mange er ikke jobb. Mange liker å kjøre bil til for eksempel jobb, og tiden i bil er dermed nyttig fritid for den enkelte. Da har man positiv nytte av å sitte i bil til og fra jobb. Endelig slipper man mas fra mann og barn og kan høre på «guilty pleasure»-musikken, nyte en deilig sigarett «i smug», eller ringe slekt og venner. Ta en titt på bilkjørere neste gang du går langs veien; overraskende mange nyter en sigarett i bilen. Bilen er for mange en frisone.

Transportøkonomisk institutt (TØI) regnet i 2011 ut verdien av reisetid og en del andre forhold knyttet til reise. Til og fra jobb hadde en verdi på 71 kroner i timen for korte reiser under 50 kilometer. Over 100 kilometer er den samme verdien mer enn tredoblet og var på 237 kroner. I arbeidstiden var satsen 380 kroner i timen, begrunnet med at dette var arbeidsgivers kostnad.

Differansen er stor for korte reiser, men klart mindre for lengre reiser. For pendlere kan en derfor tro at reisen i større grad oppleves som arbeid, og prissettingen er deretter. Det går reelt ut over fritiden til den enkelte, mens for korte reiser er tiden nyttig, eller i hvert fall ikke veldig unyttig, for en stor andel.

Forfølger man tilnærmingen om at arbeidstid er alternativet, er det da riktig å ta utgangspunkt i 380 kroner som TØI beregnet arbeidstidskostnaden til, for reiser til og fra jobben? Jeg vil si nei, fordi dette er tid som kommer på toppen av en vanlig arbeidsdag. Overtid skal minst kompenseres med 40 % i ekstra lønn. Timesatsen blir da 532 kroner, som også skal justeres opp en god del siden TØIs undersøkelse. Econas medlemmer ligger også langt over snittet lønnsmessig. Timesatsen, hvis alternativet er arbeid, kommer med andre ord opp i noe som nærmer seg tusenlappen. Av dette skal det trekkes skatt. 500 kroner i timen er med andre ord et moderat anslag for store deler av Econas medlemsmasse.

72 % av medlemmene i privat sektor har ikke krav på overtidsbetaling. Er man mer effektiv i jobben, kan man anta at dette kan tas ut i mer fritid. Så, sliter du med å finne gaven til den som har alt, er kanskje noe som hjelper han/henne til å bli mer effektiv på jobb, eller til å gjøre kjedelige ting i fritiden på en bedre måte, den perfekte julegaven? Eller kanskje kona trenger en biltur for seg selv til Sverige for å få en ekstra billig bilservice? Bilturen kan være nyttig fritid den òg.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS