Magma topp logo Til forsiden Econa

winkelman@sivilokonomene.no

Hva gjør du når.?

Hva gjør du når du er på ditt første besøk hos svigermor og middagen hun serverersmaker helt forferdelig? Eller når bonussystemet du belønnes etter motiverer til kortsiktig gevinst, mens kunder og andre er tjent med løsninger som genererer inntjening på lang sikt? De fleste av oss stilles jevnlig ovenfor ulike problemstillinger av etisk karakter. Mange av disse er relatert til vårt daglige virke som økonomer, ledere og rådgivere. Nå har Siviløkonomene reetablert etikkutvalget under ledelse av Gunnar Dahl. Formålet er å fremme etikkarbeidet i foreningen.

Etikk som favoritt

I forbindelse med Siviløkonomenes undersøkelse om samfunnsengasjement blant foreningens medlemmer tidligere i år, ba vi om innspill på ulike temaområder der medlemmene kunne tenke seg å være engasjert gjennom foreningen. Et stort utvalg av tema ble presentert og spennvidden i tilbakemeldingene var stor. Ett område pekte seg imidlertid ut som en klar favoritt blant våre medlemmer; etikk.

Siviløkonomene har på basis av dette reetablert foreningens etikkutvalg under ledelse av Gunnar Dahl, partner i DHT AS. Dahl er kjent for mange i foreningen som medlem av representantskapet og foredragsholder på kurs i regi Siviløkonomene KAN. Med i utvalget er også Gry Skorpen (finanssjef i FERD) Stine Lise Hattestad Bratsberg (administrerende direktør i Pure CSR Consulting AS), Mona Sjødal (advokatfullmektig i Siviløkonomene), Dag Solhjell (siviløkonom og Dr.phillos), Petter Gausdal (siviløkonomstudent ved UMB) og Øyvind Kvalnes (Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI). Utvalget har hatt sine første møter og er i gang med å forberede flere spennende prosjekt for å fremme etikkarbeidet i foreningen.

Se Gorillaen

Som en forberedelse til utvalgsarbeidet har medlemmene av etikkutvalget lest boken «Se Gorillaen, etikk i arbeid», av utvalgsmedlem Øyvind Kvalnes. Kvalnes har en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo og er til daglig førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Denne boken anbefales av etikkutvalget til andre medlemmer av Siviløkonomene som ønsker en enkel og lettfattelig innføring i etikk generelt, og vurdering av etiske dilemmaer relatert til egen profesjon som økonom spesielt.

Del din historie

Vi vet at mange av Siviløkonomenes medlemmer har truffet på etiske dilemma i sin arbeidshverdag. Disse kan ofte generaliseres og drøftes med andre. På denne måten kommer flere syn frem og man kan dra felles lærdom av de vanskelige situasjonene. Kanskje er du blant dem som vil dele en historie med andre av Siviløkonomenes medlemmer? En vanskelig situasjon med flere handlingsalternativer, og der etikk spilte en viktig rolle for valget? Vi vil gjerne høre om disse historiene og presentere disse i allmenn form, for på denne måten å invitere til diskusjon rundt de etiske dilemmaene.

Del din historie gjennom en e-post til Siviløkonomenes medie- og samfunnskontakt Iman Winkelman per e-post: winkelman@sivilokonomene.no.

Dilemma til diskusjon:

Hva bør Trygve gjøre?

Finansrådgiver Trygve i Trygg invest AS planlegger å delta på et større kundemøte med sin sjef. Sjefen lover Trygve opprykk og høyere lønn dersom han lykkes med å selge inn et nytt og risikofylt spareprodukt til de fremmøtte. Samtidig vet Trygve at mange av disse kundene ikke har evne til å tåle et eventuelt tap, og at spareproduktet dermed heller ikke bør tilbys disse kundene. Trygve prøver å fortelle sjefen dette, men blir bryskt avvist med klar beskjed om at Trygve ikke skal ta hensyn til kundene. Det er firmaets beste som er avgjørende sier sjefen. Han mener Trygg Invest AS står i fare for å gå konkurs dersom Trygve ikke selger spareproduktene uavhengig av kundens behov. Hva bør Trygve gjøre?

Diskuter dilemmaet på Siviløkonomenes gruppe på Linkedin.

_Gunnar-Dahl-DHT.jpg

Etikkutvalgets leder Gunnar Dahl, partner i DHT AS

 


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS