Magma topp logo Til forsiden Econa

Silje Anett Larsen er sisteårs masterstudent ved UIT,og sitter som leder for Econas studentstyre ved denne institusjonen.

Hva skal til for å bli en god leder?

figur

Der er ingen tvil om at ledelse er en kunst. Hva er det som gjør at noen er bedre på dette enn andre? Er det gjennom en haug med studiepoeng innen ledelsesfag, eller er det praktiske erfaringer og medfødte egenskaper som gjør en god leder?

Siden det er flere og flere studenter som tar ledelsesfag, må det bety at mange har en visjon for seg selv om å bli en god leder, men som man har vært vitne til i utallige saker i media, er det langt ifra alle som klarer å leve ut denne visjonen.

Selv har jeg 30 studiepoeng fra forskjellige ledelsesfag, og jeg har lært mange forskjellige ledelsesteorier. I fagbeskrivelsen av det første ledelsesfaget jeg tok, står det følgende: «Ved fullføring av dette kurset vil man ha tilstrekkelig innsikt til å kunne fungere som mellomleder i en organisasjon.» Min oppfatning av dette er at man trenger mer enn bare studiepoeng for å kunne fungere som en leder, og ikke minst en god leder.

Enkelte forskere hevder at for å bli en god leder så må man «øve seg» i minst 10 000 timer. Det vil si at man må ha en god del praktisk erfaring for å kunne kalle seg en god leder. Jeg vil si meg enig med disse forskerne. Det jeg selv har erfart, er at jeg har lært mest om det å være en leder ved å observere andre i tillegg til å skaffe meg egen erfaring som leder i studentstyret for Econa ved Handshøskolen i Tromsø.

Man kan begynne å øve seg i ung alder, for som ordtaket sier: «Den må tidlig krøkes som god krok skal bli.» Jeg mener at for å bli en god leder må man trene på dette, enten ved å ta på seg ansvar i ung alder som trivselsleder på barneskolen, i idrettslag eller i et studentstyre. Alt vil føre til god erfaring som er fordelaktig å ha i senere tid når man skal prøve seg ute i næringslivet.

Enkelt sagt anser jeg det slik at en god leder må inneha egenskaper og kunnskap som kan motivere medarbeiderne slik at de yter sitt beste. Slik vi har lært av teorien, er ikke alle mennesker like, og det er forskjellige faktorer som motiverer folk. Noen mennesker motiveres av ytre faktorer som penger, mens andre blir motivert av indre faktorer som utfordringer. Som styreleder i studentstyrer har jeg selv kjent på den utfordringen det er å skulle motivere mennesker. I det ene styret jeg satt i, fungerte én motivasjonsfaktor, mens i et annet styre var det på langt nær den samme faktoren som bidro til økt motivasjon.

Jeg tror ikke det finnes noe enkelt svar på hva som gjør at noen blir en bedre leder enn andre. Uansett hvor mye man vrir og vender på dette, trenger de aller fleste en solid utdanning i ryggen for å kapre drømmejobben i et stadig mer konkurranseutsatt og utfordrende arbeidsliv.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS