Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Hva skal vi med kronen når euro er bedre?

Det er en utbredt misforståelse at Norge trenger en egne valuta, skriver BI-professor Arne Jon Isachsen i sin artikkel i dette nummer av Magma. Han mener Norge godt kan gå over til euro selv om vi ikke er medlem av EU.

I Aftenposten for noen uker siden var sjefen for Statistisk sentralbyrå, Svein Longva, enda mer bastant: Kutt ut den norske kronen. Innfør euro også i Norge, var hans budskap. Alternativet til euro er ifølge Longva «hollandsk syke» og en ustyrlig kronekurs som vil rasere konkurranseutsatt industri i Norge.

Det er en viktig debatt disse to fremtredende økonomene gir næring til. For når kronen har styrket seg med sju-åtte prosent mot euro og omtrent dobbelt så mye mot dollar siden nyttår, går det på livet løs for mange konkurranseutsatte bedrifter. Det er greit nok at vi trenger en viss næringsomstilling, men det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg haken. Den sterke kronekursen kombinert med særnorsk høy rente truer med å øke ledigheten kraftig.

12 av EU-landene gikk over til den europeiske fellesvalutaen euro fra 1. januar i år. Når også Storbritannia, Sverige og Danmark etter hvert trolig kommer med, vil over to tredjedeler av norske tradisjonell eksport gå til euro-land. Hvorfor ikke da finne et passende kursleie, for eksempel kr. 8,20 for en euro, og melde overgang? Noen ville riktig nok fortsatt måtte leve med kursspenninger, for eksempel mot dollar og yen, men for store deler av norsk næringsliv ville problemet være historie.

At renten for norske bedrifter og husholdninger samtidig ville bli kraftig redusert, fra åtte--ni til fem--seks prosent, fikk vi heller prøve å leve med. En fare er selvsagt at prisene i boligmarkedet kan bli presset enda høyere ved lavere renter.

Litt striere kan det også bli for politikerne og partene i arbeidslivet. De vil ikke lenger kunne overlate til sentralbanksjef Svein Gjedrem å holde prisene nede ved hjelp av renten. Men at vi mister evnen til å føre en selvstendig pengepolitikk, er et problem vi bør greie å leve med. Hvem er det egentlig som har hatt glede av den selvstendigheten? Innføringen av euro kan dessuten gjøre det lettere å få flertall for EU-medlemsskap i neste runde.Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS