Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1405_aktuelt-10_img_014

magma1405_aktuelt-10_img_015

magma@fagbokforlaget.no

Hverdagslederne

Med ulike ledelsesfag som en viktig del av økonomistudiet ligger det i kortene at mange siviløkonomer får lederoppgaver på et eller annet tidspunkt i karrieren.

Imidlertid blir det færreste av oss generaldirektører i nasjonale oljeselskap. De fleste ender heller ikke i store børsnoterte eller profilerte selskap. Av den rundt halve millionen norske foretak som finnes, er 99 prosent av dem små og mellomstore bedrifter, definert som et selskap med færre enn 100 ansatte. Over halvparten av disse har igjen mellom 1 og 4 ansatte. I offentlig sektor er også den enkelte ledelsesenhet relativt liten.

Stor eller liten: Det utøves viktige lederoppgaver rundt i landet hver eneste dag. Og selv om det kan virke som om norske ledere kun omtales når toppledere får lønnsøkning, eller noen har gjort en dårlig jobb, er det et faktum at det nedlegges mange timer og en stor del ektefølt innsats i å lede ulike prosesser hver dag, både i Bedrifts-Norge og i organisasjonslivet.

For å synliggjøre dette er AFFs lederundersøkelse unik. Den representerer reelle erfaringer fra nær 3000 ledere rundt i dagens Norge. For tross alt – hvem vet bedre hvordan det føles å være leder i Norge enn nettopp norske ledere? Undersøkelsen er også et viktig tillegg og korrektiv til mye av den ledelses- og organisasjonslitteraturen vi alle har lest, som i stor grad har utgangspunkt i anglo-amerikansk virkelighetsbeskrivelse og forskning.

Denne typen virkelighetsnær erfaring fra den norske ledelsesfloraen gir viktige bidrag på flere felt. I første runde har den gitt forskere ny kunnskap, og har bidratt til å videreutvikle et teorigrunnlag som bygger på norske erfaringer. Dette vil komme studenter til gode i fremtiden.

Dernest brukes det daglig omfattende ressurser på ulike lederut­viklingsprogrammer. Resultatene fra denne studien burde være et viktig kalibreringsgrunnlag for alle dem som jobber med lederutvikling og design av lederverktøy.

Sist, men ikke minst, er erfaringene viktig for den enkelte av oss, som daglig utøver store eller mindre ledergjerninger. Et godt bilde av hver­dagen til de mange likesinnede der ute er en viktig katalysator for refleksjon, noe som er avgjørende for den selvutvikling vi alle må drive i det små; i vår egen hverdag.

Det er tross alt hverdagsledelse vi stort sett bedriver, og det er summen av alle de små beslutningene som skaper god ledelse og gode arbeids­hverdager for ledere og medarbeider, som sammen daglig sikrer norsk verdiskapning.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS