Magma topp logo Til forsiden Econa

magma2003_forening_img_026

Adm.dir. i Econa nina@econa.no

Hvor stort mangfold har du i ditt lederteam?

Econa har satt mangelen på kvinnelige toppledere på kartet det siste året. Vi har kommet i dialog med politikere og bedriftsledere for å finne veier til en bedre kjønnsbalanse i toppledelsen, fordi det er lønnsomt.

Men mangfold er langt mer enn kjønnsbalanse. Hvordan setter vi sammen gode lederteam med mål om å bruke hele vår tilgjengelige ressursbase, for bedre lønnsomhet for bedrift og samfunn? Det skal vi i Econa se nærmere på fremover.

Den stereotype økonomistudenten har lenge vært en ung, mannlig blåruss fra Oslo vest. Nestleder i Econa Student, Marie Rønnevik, kjenner seg ikke igjen i det. Kanskje er det slik at studentene må gå foran. For mange av dagens ledergrupper gjenspeiler ikke dagens samfunn. Denne skjevheten kan i verste fall hindre norske virksomheter i å tiltrekke seg den riktige kompetansen for å lykkes i det internasjonale næringslivet.

Jeg innser at det er utfordrende å få en perfekt gjenspeiling av samfunnet i ledergruppene. Mange kan sitte med utdaterte holdninger og ikke minst frykt for det man ikke kjenner. Mangfold i bedrifter er ikke et valg, det er en realitet. Mangfold dreier seg om alt fra alder og etnisitet til mer usynlige attributter som bosted, personlighet, verdier og kunnskap.

Før jul i fjor samlet vi toppledere til en direktesendt podkast om hvordan norske bedrifter skal klare å gjenspeile samfunnets mangfold i toppledelsen og styrerommene. Rune Bjerke, Loveleen Rihel Brenna og Daniel K. Siraj har alle tre vært ledestjerner i dette og har gått foran som gode eksempler i samfunnet og i sine bedrifter. De har også vært åpne på utfordringene ved å omsette strategi i praksis.

I denne utgaven kan du lese om Dagfinn Ringås, CEO i Sysco, som leder 20 ulike nasjonaliteter i et norsk IT-selskap. Mangfold krever mer av lederen, sier han. Men skal man høste bedriftsøkonomiske gevinster av mangfold, må man lede på en mangfoldig måte.

Min erfaring som leder tilsier at vi må innse at det er like viktig med ulike nasjonaliteter, aldersgrupper og mennesketyper som det er å ha kjønnsbalanse i toppen. Det er verken lønnsomt eller bærekraftig for en leder å samle medarbeidere som man helst vil ha i sin innerste vennekrets.

Trappevask begynner på toppen. Endringer begynner med lederen. Vi vil stå på for at ledere ser verdien av mangfold, og bruke det viktige nettverket blant Econas medlemmer til å finne gode løsninger for at mangfold blir en del av virksomhetens kultur, policy og handlinger. Det må inn i virksomhetens kjerneverdi og strategi. Også hos oss i Econa.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS