Magma topp logo Til forsiden Econa

Hvordan få et vekstorientert tankesett?

figur-author

Født sånn eller blitt sånn? Ingen har det sanne svaret, men forskning viser at vi har ulike tankesett som avgjør hvordan vi har det på jobben og hva vi tror vi kan få til.

To viktige kvalifikasjoner er viljen og evnen til å lære og endre seg. Det er ofte ønskelig at arbeidstakeren selv er nysgjerrig på å lære og utvikle seg i takt med det nye arbeidslivet og endringene som skjer.

Carol Dweck er psykolog ved Stanford University og har forsket på forskjellen mellom låst og vekst­orientert tankesett (fixed og growth mindset). Og ikke overrask­ende er det det vekstorienterte tankesettet som gir deg best sjanser til å lykkes på jobben. Har man det, finner man mening i arbeidet og holder seg oppdatert på fremtidens arbeidsliv.

Et vekstorientert tankesett går ut på at man tror man kan utvikle seg og forbedre evnene sine. Man har tro på at egen innsats er avgjørende for hvordan utfallet blir. De som har et vekstorientert tankesett, tør gjerne å ta flere sjanser og er ikke så redd for å gjøre feil – det lærer man bare av.

Et låst tankesett går derimot ut på at man tror at evner og medfødte egenskaper avgjør hvordan man er, og at det ikke er mulig å endre på dette. De med et låst tankesett er gjerne mer skeptiske til endring og å prøve nye ting, da de tror at dette er utenfor deres kontroll.

Ingen har vel kun det ene eller det andre tankesettet, men opplever man at man gjerne skulle tatt flere sjanser eller hatt større tro på seg selv, er det fullt mulig å jobbe med egne tanker og holdninger. Mye kan endres ved en porsjon innsats og motivasjon.

Så hvordan skal man få et mer vekstorientert tankesett? Her er noen punkter vi tenker er viktige:

  • Se utfordringer som muligheter, og ikke problemer.
  • Gi aldri opp. Selv om ting ikke nødvendigvis har gått som planlagt, har du uansett gjerne lært noe av det.
  • Be om tilbakemelding på arbeidet du gjør, slik at du kan utvikle deg videre. Vær åpen for ros, men også konstruktive tilbakemeldinger.
  • Vær nysgjerrig, og still spørsmål.
  • Utfordre deg selv, og vær positiv til å lære nye ting.

Vær bevisst ditt tankesett, for dette vil ha stor påvirkning på hvordan du utvikler deg videre og lærer gjennom karrieren. Ingen vil være låst i det ene eller det andre tankesettet – ofte veksler man mellom tankesettene, men jobb med å ha et vekstorientert tankesett. Vi mener dette vil kunne ha positiv innvirkning på din videre karriere og utvikling.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS