Magma topp logo Til forsiden Econa

Hvordan øke kjønnsbalansen i næringslivet?

figur-author

Gjennom Econas prosjekt om økt kjønnsbalanse har vi kommet med en rekke tiltak for våre medlemmer og samlet dem en verktøykasse som kan brukes av både arbeidsgivere og arbeidstakere. Her er de beste tipsene på veien mot bedre kjønnsbalanse fra vår podkast «Kvinner og toppledelse», der vi sammen med ledere og politikere, rekrutteringsbransjen, bedrifter og andre samfunnsaktører har vi diskutert problemer og løsninger.

Rekruttering

Sett dere mål for kjønnsbalansen – og følg dem. Alle topplederne vi har snakket med, er klare på at arbeidet for bedre kjønnsbalanse starter på toppen. Ledelsen må ha et genuint ønske om mangfold og innføre kjønns­balanse som en KPI. Ved å definere egne mål og suksess­kriterier sikrer man forankring i resten av bedriften. Man får det man måler!

Sikre at det er minst én av hvert kjønn i alle runder av ansettelsesprosessen. Dette tvinger og sikrer at både den beste kvinnen og den beste mannen blir identifisert.

Gå på talentjakt i egen bedrift! Du må vite akkurat hvem som er talenter i din bedrift, og på hvilke områder. Dette er et langsiktig arbeid, men også en investering for arbeidsplassen. Det er essensielt med en strukturert talentprosess, slik som karriereplaner og konkrete mål som begge parter kan følge.

 

figur

Talentene i din egen bedrift er de beste langsiktig investeringene! Pass på at de får de rette prosjektene og de rette utfordringene.

Grete Aspelund, administrerende direktør i Sweco.

 

figur

Føler du at du ikke kommer noen vei i den jobben du har, så bytt jobb!

Berit Svendsen, internasjonal sjef i Vipps.

 

figur

Så lenge vi har de økonomiske insentivene rundt permisjon, er det ikke et fritt valg.

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant (H).

 

figur

Jeg hadde ikke satt kvinner inn i ledelsen hvis de ikke hadde noe der å gjøre, bare fordi de var kvinner. Jeg hadde aldri kompromittert på tryggheten for at det var de beste lederne.

Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted Media Group

 

Permisjon

Lag en plan for permisjonen. Om arbeidsgiver ikke tilbyr deg en permisjonssamtale før du skal ut i permisjon, bør du be om det selv. Definer hvilke ønsker du har for tiden frem mot permisjonen, underveis i permisjonen og etter du er tilbake. Ønsker du jobbkontakt i permisjonen? Ønsker du gradert permisjon? Hvilke ambisjoner har du i selskapet? Hvordan kan arbeidsgiver best tilrettelegge for dette?

Husk dine juridiske rettigheter. All form for direkte eller indirekte diskriminering på grunn av graviditet eller permisjon er forbudt. Du har blant annet rett til å være med i lønnsforhandlingene i permisjon, og du har krav på å vende tilbake til jobben din etter permisjon.

Går du med ønsker om redusert stilling etter permisjon? Det kan være forlokkende å gå ned i stillingsprosent, men i praksis ser vi at kvinner som gjør det, fremdeles gjør 100 prosents arbeid. Avklar heller muligheter for hjemmekontor på kvelden, alternative arbeidstider eller andre tiltak som øker fleksibiliteten.

figur

Ikke sitt og vent på at noen løfter deg opp!

Trine Eilertsen, sjefredaktør i Aftenposten

figur

Utgangspunkt for forfremmelser og nye muligheter er at du gjør en veldig god jobb akkurat der du er, med det du gjør.

Torbjørn Røe Isaksen, statsråd (H)

Student og ung

Student: Skaff deg ledererfaring tidlig. Begynn gjerne i det små, og husk at ledelse kan være så mangt.

Under studiene dukker det opp mange muligheter for ledererfaring. Det kan være verv i studentgrupper, organisasjoner, foreninger og lignende. Finn en aktivitet du interesserer deg for, og ikke vær redd for å ta ansvar!

Ny i jobben: Vis at du tar ansvar på arbeidsplassen, ta de ledererfaringene som dukker opp, og gjør deg selv synlig.

Tør å si ja til nye utfordringer og be om mer ansvar når du er klar for det. Tar du ansvar og fremmer egne meninger, bidrar du til en positiv utvikling på arbeidsplassen og får samtidig utviklet dine egne lederegenskaper.

Ikke vær redd for å skifte jobb hvis du ikke får ønsket progresjon.

Hvis du har undersøkt mulighetene for egen karriereutvikling, kommunisert disse til leder og fulgt opp i en tidsperiode, uten at noen ting har endret seg, er det kanskje på tide å se etter en annen jobb.

Husk at Econa kan hjelpe deg med juridiske spørsmål og saker knyttet til arbeidsrett. Ta kontakt med vårt advokatkontor!

Leder

Søk på jobben selv om du ikke har alle kvalifikasjonene som er ønsket. Studier viser at kvinner oftere ikke søker på stillinger fordi de føler at de ikke er kvalifisert for dem, og at de oftere undervurderer seg selv. Forsøk å se på stillingsutlysningen som en veiledning i stedet for en liste hvor alle kvalifikasjoner skal være på plass.

Skaff en mentor som du kan diskutere og rådføre deg med. Det behøver ikke være gjennom en formell mentorordning. Det å ha en person du har tillit til, og som har verdifull erfaring som leder eller fra bransjen du skal inn i, kan hjelpe deg mye i karrieren.

Frigi tid og krefter der det er mulig. Mange opplever at noen gjøremål i hjemmet stjeler unødvendig tid som kunne vært brukt til å jobbe eller være med barna. Mange hjelpemidler kan frigjøre tid, for eksempel robotstøvsuger eller vaskehjelp og mathandling gjennom Kolonial.no eller matkasser.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS