Magma topp logo Til forsiden Econa

Hvordan påvirke din kompetanse gjennom masteroppgaven

figur-author

Utdanningsnivået i befolkningen stiger, og det leveres flere masteroppgaver enn noen gang. Masteroppgavens hensikt vil variere etter hvem man spør. Det ser imidlertid ut til at mange glemmer at masteroppgaven skal gi en kompetanse som skal gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet.

Arbeidsmarkedet er en arena der du tilbyr din arbeidskraft og kompetanse til arbeidsgiver. I tillegg til dine personlige og sosiale kvaliteter vil arbeidsgiveren være interessert i din kompetanse. Denne kompetansen kan man forme gjennom en godt planlagt masteroppgave. Man har mulighet til å legge til rette for at man får den faglige spisskompetansen som er ettertraktet. En slik spisskompetanse kan for eksempel være patentrettigheter innenfor genteknologi. Likevel ser det ut til at noen masterstudenter ikke benytter seg av muligheten til å skrive en oppgave som gjør dem mer attraktiv for arbeidsgiver. De velger et tema som har stor akademisk verdi og mindre verdi for arbeidsgiver. En grunn til dette kan være at studentene velger et tema etter anbefalinger fra forelesere. De ender derfor med en problemstilling som er interessant for utdanningsinstitusjonen.

Dette kan være med på å gjøre møtet med arbeidsmarkedet vanskeligere for nyutdannede. Etter endt master vil studentene mangle relevant erfaring, og konkurransen om de mest attraktive jobbene er hard. En måte å imøtekomme disse utfordringene på kan være å benytte muligheten til å skaffe seg spisskompetanse innenfor et felt som enten kompenserer for manglende erfaring eller gir en aktuell spisskompetanse. Dette gjør man ved å gjennomføre en godt planlagt og målrettet masteroppgave.

For å kunne få den rette spesialiseringen på oppgaven vil det derfor være viktig at man setter av god tid i forkant av skrivingen til å planlegge oppgaven. En viktig del av planleggingen vil gå ut på å avdekke hvilken kompetanse som er viktig innenfor det området man ønsker å jobbe med. Ønsker man for eksempel en karriere innen skatt og avgift, kan en spisskompetanse på merverdiavgift være et kompetansebehov man vil møte i jobben. Ved å realisere slike muligheter blir ikke masteroppgaven bare en passiv komponent i utdanningen.

Andre muligheter man har, er å tilpasse oppgaven ytterligere. Det er for eksempel mulig å skrive en oppgave på engelsk. Dette er aktuelt for dem som har et ønske om å jobbe internasjonalt. Det er også mulig å ta hele eller deler av masterskrivingen i utlandet. Dette er en fin måte å tilegne seg nye kulturer, lære språk og la seg inspirere på. I en verden som stadig blir mer globalisert, vil arbeidsgivere i større grad se etter arbeidstakere som har erfaring fra utlandet. Det er også mulig for at man kan bruke masteroppgaven til å tilegne seg kunnskap om en spesiell bransje som man ønsker å jobbe innenfor. Dersom man har et ønske om å jobbe for en bestemt bedrift, vil det være en god inngangsport til fast jobb å bruke masteroppgaven til å hjelpe dem med en problemstilling.

Det er flere muligheter til å påvirke den kompetansen man vil sitte igjen med etter en ferdig masteroppgave. Det er enkelt å ta imot en problemstilling fra skolen, velge tema rett før fristen eller velge en interessant problemstilling som ikke er relevant for arbeidsgiveren du ønsker, og dermed ikke utnytte potensialet masteroppgaven har til å styrke din kompetanse. Nøkkelen for å ikke ende med en slik oppgave er forberedelser. Det bør legges vekt på å ha en god planleggingsfase til å skaffe seg oversikt over aktuelle tema for oppgaven og muligheter for å utvikle kompetansen i retning av dine mål. La masteroppgaven bli din konkurransefordel.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS