Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1701_forening-30_img_023

Adm.dir. i Econa tom@econa.no

I 2017 skal vi skape økonomiglede!

Prosjektet Økonomiglede er Econas store satsing i 2017. Vi skal vise ungdomsskoleelever at økonomifaget er både spennende, viktig og nyttig!

Econas visjon er «Bedre beslutninger. Hver dag.» Og gjennom Økonomiglede-prosjektet er målet vårt å hjelpe ungdom med nettopp dette. Dette er et undervisningsopplegg for ungdomsskolen som skal formidle økonomi med engasjement, på et språk elevene forstår og kjenner seg igjen i.

Kjernen i satsingen er at Econa-medlemmer over hele landet stiller opp frivillig som økonomitrenere i skolene. I vår begynner vi på noen utvalgte skoler, og etter evaluering til sommeren planlegger vi å utvide opplegget til høsten. 

Hvorfor gjør Econa dette?

Econa har over 20 000 kompetente medlemmer som er oppriktig interessert i økonomifaget og ønsker å gi noe tilbake til samfunnet. Gjennom Økonomiglede får våre medlemmer mulighet til akkurat dette.

Faktisk har vi har fått inn så mange søknader om å være økonomitrener at vi har vært nødt til å lage en venteliste for alle som vil bidra. Jeg er oppriktig stolt over det engasjementet som legges for dagen.

Økonomiglede vil også bidra til å vise mer av verdien av økonomifaget, ikke bare for den som jobber med det til daglig, men for alle i samfunnet. Dette er et viktig poeng for Econa. Økonomens samfunnsbidrag er sjelden så håndgripelig som det ingeniører, håndverkere eller helsearbeidere bidrar med, men ikke mindre viktig.

Flere valg enn før

Satsingen på Økonomiglede har også bakgrunn i endringer i samfunnet. Det seneste året har mange uttrykt bekymring over den kraftige veksten i forbruksgjeld. Dette er bare ett eksempel på hvordan vi alle stilles overfor flere, og vanskeligere, økonomiske valg enn i tidligere tider. Det er mange muligheter, men også feller. Myndighetene har helt klart en rolle med å legge til rette for fornuftig adferd og begrense eller forby de mest åpenbare fellene. Men det er verken realistisk eller ønskelig å forby alle dumme valg vi kan komme til å gjøre på det økonomiske området.

Vi kommer ikke utenom at en grunnleggende økonomikompetanse er nødvendig for at ungdommen skal ta seg frem i et moderne samfunn, men samtidig opplever vi at mange mangler helt grunnleggende kunnskap om økonomiske begreper og sammenhenger.

Med dette i bakhodet mener jeg Økonomiglede er en fantastisk spennende satsing for Econa i 2017.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS