Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1708_forening_30_img_019

Tom Bolstad Adm.dir i Econa tom@econa.no

Ikke for mange √łkonomer

Econas årlige lønnsundersøkelse gir ingen støtte for spådommer om at det utdannes for mange økonomer her til lands.

Debatten om mastersyken er i ferd med å dø ut, og godt er det. Fremtidens arbeidsliv etterspør kompetanse, og ingen bør lenger påstå at vi utdanner for mange masterstudenter. Econas lønnsundersøkelse slår fast med all tydelighet at masterutdanning etterspørres. I alle fall innenfor økonomifaget. Undersøkelsen viser at det står bra til. Lønnen går opp og ledigheten ned.

Spesielt de nye i arbeidslivet opplever gode tider. En fersk økonom som får jobb i privat sektor, kan i dag regne med å få en gjennomsnittlig startlønn på 458 000 kroner. Det er en oppgang på 9 000 kroner fra i fjor, og den største oppgangen i gjennomsnittlig startlønn siden 2012. Tilsvarende for offentlig sektor er gjennomsnittslønnen for nyutdannede nå på 494 000 kroner, opp fra 476 000 kroner i 2016.

Resultatene skiller seg også fra tidligere års lønnsundersøkelser ved at de nyutdannede økonomene kommer seg fortere i jobb enn de gjorde for ett til to år siden. Mange får jobb i god tid før siste eksamen avlegges. En av årsakene til dette er bedrede konjunkturer i næringslivet og at oljeprisfallet og virkningene av dette er i ferd med å avta.

Flere til offentlig sektor

Det er også positivt at årets lønnsundersøkelse viser at tilstrømningen til offentlig sektor øker. Historisk sett har mange tenkt shipping og aksjemegling når de hører ordet siviløkonom. Nå ender stadig flere økonomer i offentlig sektor, som tidligere ikke har stått like høyt på listen hos nyutdannede økonomer. Dette er positivt fordi kompetansen som Econas medlemmer innehar, er viktig for å sikre gode beslutninger når våre felles ressurser skal forvaltes.

Fra ulike hold har det vært spådd at samfunnet utdanner for mange økonomer. Det er selvfølgelig vanskelig å spå hvordan kompetansebehovet vil utvikle seg i fremtiden, men så langt er det ingenting som tilsier at advarslene stemmer.

Econa kan gjerne bli med i en debatt om sammensetningen av masterutdanningene som tilbys, men for å opprettholde dagens velferdsnivå er vi totalt sett nødt til å utdanne minst like mange mastergradsstudenter som nabolandene våre. Det gjør vi ikke. Norge ligger bak både de nordiske landene og gjennomsnittet i OECD når det gjelder andel som tar en mastergrad. Produktivitetskommisjonen har tidligere pekt på den lave andelen mastergrader og doktorgrader som en av Norges store utfordringer fremover. Det er positivt at Econas lønnsundersøkelse viser at både privat og offentlig sektor etterspør utdanning.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS