Magma topp logo Til forsiden Econa

Importerer fotballspillere til benken

Den økende importen av utenlandske fotballspillere står i grell kontrast til den faktiske spilletiden de har i løpet av en sesong. Mange ledere og trenere mener importen lønner seg, men i en fersk SNF-rapport stiller forskere spørsmål ved denne oppfatningen.

Den nye rapporten viser at spilletiden for utenlandske spillere har økt fra 18 til 30 prosent av total spilletid fra 2000 til 2005. Antallet utenlandske spillere i norsk fotball er fordoblet i samme periode, men over halvparten av dem spiller mindre enn 50 prosent i løpet av en sesong.

Forskningsrapporten «Utlendinger og spillerutvikling i norsk fotball. Ressurser, ledelse og regional forankring. Økte pengestrømmer og endret organisering av norske toppklubber» er skrevet av førsteamanuensis Hallgeir Gammelsæter, Møreforskning Molde, og seniorforsker Stig-Erik Jakobsen (bildet) ved SNF, Norges Handelshøyskole.

Avslørende tall

Rapporten viser at spillerimporten i norsk toppfotball har nådd nye høyder, mens spillernes tid på banen altså ikke står i forhold til den stadig økende importen. Det høye antallet utenlandske spillere må, ifølge Gammelsæter og Jakobsen, nødvendigvis konkurrere ut norske fotballspillere.

Dermed vil gjerne rekruttering av spillere fra lavere divisjoner gå ned, og unge talenter vil få mindre spilletid på høyt nivå. Landslagene kan som kjent ikke kjøpe spillere, og er avhengig av klubbenes satsing på langsiktig spillerutvikling.

Forfatterne sier, spissformulert, at jo mer importen av utenlandske spillere øker, jo lenger blir det mellom de norske kvalitetsspillerne.

For stor tiltro

Gammelsæter og Jakobsen mener at rekrutteringen av utenlandske fotballspillere er et uttrykk for en oppfatning blant trenere og fotballedere om at det lønner seg, og at de får mer kvalitet for pengene.

Forskerne stiller spørsmål ved denne oppfatningen, og de sier at en må se på den spilletiden utenlandske spillere faktisk får i norsk eliteserie. Da kan det imidlertid reises spørsmål ved om ikke trenere og ledere har for stor tiltro til hva de vil få igjen for utenlandske spillere. Det er god grunn til å stille spørsmål ved om mange av kjøpene er så gode som det påstås når kontrakt inngås.

Om vi i framtiden ønsker å kvalifisere landslaget til internasjonale turneringer, bør norsk fotball kanskje bekymre seg for hvordan kortsiktigheten i den kommersielle klubbfotballen påvirker mulighetene til å delta i VM eller EM, mener forskerne.

Forstå fotballorganisasjonene

SNF-forsker Stig-Erik Jakobsen er leder for et prosjekt som begynte i 2005 og fortsetter ut 2006. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd over programmet «Idrett, samfunn og frivillig organisering».

– Her har fokuset mest vært på breddeidrett, men etter hvert er det også kommet til noen prosjekter som ser på toppidretten og dens plass i samfunnet, forteller Jakobsen.

Dette var utgangspunktet for søknaden om toppfotballprosjektet. Formålet er å forstå organisatoriske endringer i fotballklubbene de siste tiårene.

– Profesjonell fotball ble innført i Norge i 1991. Vi analyserer utviklingen i klubbene i lys av profesjonalisering, kommersialisering og internasjonalisering.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS