Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Inflasjon er ikke det verste

Deflasjon, altså økende pengeverdi og fallende priser, har hittil vært et tema for historisk interesserte. Det var noe foreldre- og besteforeldregenerasjonen opplevde i mellomkrigstiden. Nå blinker varsellampene igjen.

Mange av oss husker årene med tosifret inflasjon på 1980-tallet. Den hadde mange uheldige vridningseffekter. Dessuten måtte mange betale en høy pris i form av arbeidsledighet da inflasjonen senere skulle nedkjempes. Etter mye strev har prisveksten i Norge kommet ned på to--tre prosent, et nivå man har regnet som passende for å sikre en stabil vekst på lang sikt.

Japan er et godt eksempel på hvordan det går når inflasjonen forsvinner. Økonomien går i stå, bedrifter kollapser, og ledigheten øker. Hittil har ikke deflasjonsspøkelset bekymret amerikanerne. Men som Erik Bruce skriver i sin Aktuelt-artikkel på side 16, er frykten for deflasjon økende i USA. Ikke minst har signalene fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) om at det er større sannsynlighet for et markant fall i inflasjonen enn at den skulle øke fra dagens nivå, bidratt til dette.

I årene etter første verdenskrig ble det oppfattet som et problem i Norge at kroneverdien hadde falt i forhold til gull. Norges Banks sjef, Nicolai Rygg, fikk oppgaven med å gjenerobre gullstandarden, den såkalte paripolitikken. Og han lyktes. I løpet av 1920- og litt innpå 1930-tallet sank prisnivået i Norge med seks--sju prosent, med katastrofale følger i form av konkurser og massearbeidsledighet.

At slike problemer fra en fjern fortid igjen skulle dukke opp, virker nokså utenkelig i Norge. Men selv ikke enorme oljeinntekter kan fri oss fra realiteten, nemlig at Norge er en liten, åpen økonomi og dermed ganske avhengig av utviklingen i resten av verden. Og det er ikke tilfeldig at institusjoner, ledende økonomer og sentralbanksjefer nå fokuserer på deflasjon. USAs sentralbanksjef Alan Greenspan gjør det, og i sin årstale var også Svein Gjedrem opptatt av deflasjonen i Japan.

Når vi hører makroekspertenes prognoser, og hvor ofte de skifter, virker det som det blir stadig vanskeligere å bedømme når konjunkturene snur. Dermed blir også jobben mer komplisert for sentralbankene, som skal holde inflasjonen i sjakk. Når spørsmålet ikke lenger er om de greier å begrense prisstigningen, men om den forsvinner helt, er det all grunn til uro. Inflasjon er som god vin: litt er et gode, for mye er et problem.

figur

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS