Magma topp logo Til forsiden Econa

Inger Marie Hagen

Inger Marie Hagen har en Phd. fra 2010, og vært forsker på Fafo siden 1995. Hun har publisert en rekke bidrag knyttet til makt og innflytelse i arbeidslivet. Hagen har også vært post.doc (2010-2012) ved Institutt for Privatrett, UiO. Hun har også i flere år undervist i arbeidsliv og organisasjonsteori, og leder Norsk Sosiologforening. Hagen har også vært medlem av medvirknings- og medbestemmelsesutvalget, og bidratt til Makt- og demokratiutredningen.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS