Magma topp logo Til forsiden Econa

Ingvild Nordtveit

Universitet/høgskole: Universitetet i Bergen Tittel på doktorgrad: Capital flows to developing countries: Essays on the behavior of aid donors and creditors Hvorfor valgte du å ta en doktorgrad? Jeg syntes det var veldig spennende å jobbe med masteroppgaven, og det var først da jeg tenkte på doktorgrad som en mulighet etter fullført mastergrad. Det var en mulighet til å lære mer samtidig som jeg kunne bruke tid på å forske på tema som jeg synes er viktige. Navn: Ingvild Nordtveit
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS