Magma topp logo Til forsiden Econa

Tove Selnes er konserndirektør Human Resources i Opera Software ASA. Hun har mer enn 15 års erfaring fra arbeid innen organisasjonutvikling, arbeidsrett og personalarbeid. Hun har vært HR-direktør i Eltel networks i fire år der hun arbeidet mye med integrasjon og organisasjonsutvikling ved store fusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Før dette arbeidet hun syv år i Avinor, hvorav de siste fem årene som personalsjef i Region Øst-Norge Avinor. Tove er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har utdanning på masternivå fra BI innen ledelse og organisasjonspsykologi.

Innovasjon og nyskaping

magma1306_foreningsnytt-30_img_004magma1306_foreningsnytt-30_img_004

– hvordan inspirere til mer av dette i Norge

I et av verdens rikeste land burde det blomstre og boble av nyskaping og innovasjon. Vi har mye penger i omløp, og det er viktig at vi nå legger grunnlag for hva Norge skal leve av etter oljen.

I valgkampen har det vært mye diskusjon om hva staten eller politikerne må gjøre for å legge til rette på omtrent alle områder. Når det gjelder innovasjon og nytenkning, tror jeg det handler om mye mer enn penger. Vi trenger et annerledes fokus og en annen holdning til å utvikle nye produkter, løse vanskelige problemer og starte nye bedrifter. Vi burde se på innovasjon og entreprenørskap som noe kult og fremtidsrettet.

Dette burde være noe ungdom higet etter å jobbe med, og som vi næringslivet og samfunnet fremelsket. Jeg opplever at det er noe som legger en demper på dette her i Norge. Jeg merker det på meg selv også. Nylig var jeg invitert til å holde et innlegg om hvordan vi jobber med innovasjon i Opera Software for akademia og forskere. Det var mange bra innlegg på seminaret, og i mitt innlegg følte jeg det beklemmende å kalle det vi i Opera gjør, for innovasjon. Begrepet oppleves som litt pompøst, selv om de produktene vi lager, er teknologiske nyvinninger, superpopulære og brukes av mer enn 300 millioner mennesker verden over.

Denne uken har jeg vært på kontorene våre i USA. I Silicon Valley hersker det en helt annen holdning til innovasjon og entreprenørskap. Der virker det som det er en epidemi av entusiasme, nytenkning og skapertrang. Terskelen for å starte noe, for å tenke nye tanker, for å invitere med seg andre til nybrottsarbeid er veldig lav. Folk er entusiastiske og nysgjerrige på hva nyoppstartede foretak kan få til. Det er status å jobbe med teknologi og bygge nye bedrifter.

I Silicon Valley er regel nummer 1 at det er ok å feile. Her har man skjønt at hvis man skal løse komplekse problemer eller starte nye, vellykkede bedrifter, må man tørre å satse og våge å feile.

Det er en entusiasme og energi i mange miljøer som gir gode vekstvilkår for å skape noe nytt. Det er ikke bare innen IT, men innen mange områder, og det er et skarpt fokus på å løse globale og samfunnsmessige problemer.

Et av mange veldig bra tiltak som bidrar til dette, er Singularity University. Universitetet ble stiftet i 2008 av Peter Diamandis og Ray Kurzweil. Målet er ikke mindre enn å forandre verden. Mer spesifikt skal de ved hjelp av teknologiutvikling finne løsninger på våre store globale utfordringer.

På Singularity University er det kun enerne innen sine områder som kommer inn, og det er en blanding av nyutdannede og erfarne eksperter innenfor ulike felt. De har tiukers sommerprogrammer, programmer som fokuserer på helsevesenet, og egne Executive-programmer. Universitetet er også en inkubator for nye ideer, og fram til i dag har 20 selskap startet her som fortsatt gjør suksess. Gründerne bak dette tiltaket mener nøkkelen til det de har fått til her, er at man har samlet veldig smarte personer med ulik bakgrunn både i utdanning, erfaring og alder som har en lidenskap for å løse komplekse problemer.

På universitetene i Silicon Valley er det tett kontakt med næringslivet og fokus på å dyrke ekspertise og innovasjon. I Norge mener jeg en del av de tekniske universitetene fokuserer for mye på organisasjons- og ledelsesfag og for lite på dybdeutdanning av teknologisk ekspertise. I et intervju i Finansavisen i sommer kritiserer jeg sivilingeniørutdanningen på NTNU for å fokusere for mye på organisasjons- og ledelsesfag og for lite på ekspertutdanning som for eksempel utdanning av programvareutviklere. NTNU var intervjuet i samme artikkel og bekreftet at de nå ikke har samme «nerdefaktor» lenger, og at norsk næringsliv ikke etterspør slik spisskompetanse. Mye av utdanningene er rettet mot utdanning av ledere. Jeg opplever at utdanningen til sivilingeniører i så måte nærmer seg utdanningen til siviløkonomer.

Ved innovasjon og oppstart av nye bedrifter holder det ikke å kunne lede – man trenger også annen type kompetanse. Vi kan ikke satse på at alle skal bli ledere, vi må ha dyktige folk som kan skape noe, og som kan noe. Ledelse er etter min mening overvurdert, vi kan ikke leve av å lede hverandre. Samtidig er flere organisasjoner og moderne virksomheter basert på større grad av selvledelse.

Teknologi kan bidra til å løse utrolig mange av våre globale problemer. Derfor må vi satse på teknologiutdanning og på entreprenørskap. Vi må akseptere at det er greit å feile. Vi må faktisk komme til at den beste måten å virkelig lære på er av feilene våre.

Vi må legge til rette for høyere status for det å jobbe med å virkeliggjøre ideer og å løse komplekse problemer.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS